Människor och tro i Indien

Våren 2009 följde Människor och tros redaktion upptakten till parlamentsvalet som hölls i månadskiftet april-maj 2009 och berättade om hur de religiösa frågorna präglar valrörelsen och det indiska samhället. Här kommer vi också publicera andra reportage om Indien.