Bortskickad

Hur är det att skickas bort från sina föräldrar som barn? Till en främmande familj eller ett främmande land. Att skicka bort sina barn har varit ganska vanligt i Sverige. I veckor, månader och ibland ett helt liv.
I två veckor möter vi människor som alla blivit bortskickade. Från sockenbarnen och krigsbarnen till dagens adoptivbarn och fosterbarn. Hur påverkas identiteten och den egna föräldrarollen av att ha varit bortskickad? Och hur gör ett modernt familjehem för att få livet att fungera?