Ekot avslöjar Olja mot mat-skandalen

Dokument som Ekots Daniel Öhman har tagit del av visar att regeringen tidigt kände till att Irak krävde olagliga avgifter av de företag som ville göra affärer med landet. Trots att svenska företag därmed riskerade att göra sig skyldiga till allvarliga brott med fyra års fängelse i straffskalan ingrep inte regeringen. Här kan du följa Ekots rapportering om Sveriges inblandning i Olja mot mat-skandalen.