Generation Z om inlåsta barn

Barnombudsmannen kritiserar de metoder som används vid det slutna ungdomshemmet Lövsta skolhem i Sörmland där intagna barn hävdar att personalen låser in dem i en sorts isoleringsceller som straff.

Vad händer när ett barn under 15 år anklagas för brott? Var går gränsen mellan vård och straff? Daniel Velasco och Generation Z besöker också en isoleringscell för barn. Vi träffar Alejandro som fick tvångsvård redan som spädbarn och åkte fast för sin första misshandel som 6-åring.