Arkiv - våren 2009

Här finns information om de program Kaliber redan gjort och sänt.

Varje dokument i listan här innehåller en skriftlig redogörelse för programmets innehåll.

I dokumenten finns också ljudfiler att lyssna till. Ljudfilerna är utdrag ur programmen.

Här i arkivet hittar du också material som av olika skäl inte går att sända i radio, tex bilder, tabeller och dokument.

Vi försöker också redgöra för vår metod, alltså hur vi jobbat med programmen och varför vi gjort som vi gjort.