Generation Z om hatbrott

Hatbrott är främlingsfientliga, rasistiska, eller begås mot personer på grund av deras religion, etnicitet, sexuella läggning eller könsidentitet. Brotten ska ge högre straff eftersom de strider mot de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde.

Hatbrott sägs vara en prioriterad del av stockholmspolisens arbete. Alla anställda där sägs ha genomgått ”en massiv utbildningsinsatts”. Dessutom finns en speciell hatbrottsjour som ska rycka ut när hatbrott skett, men hur ser verkligheten ut bakom de vackra orden om ”offensivt arbete” mot hatbrott? Ekots Daniel Velasco har granskat.