Från Platon till Pirate Bay - om rätten till musiken

De senaste åren har upphovsrätten blivit en politisk stridsfråga. FRA-lagen, IPRED-lagen och den pågående rättsprocessen mot The Pirate Bay har väckt en debatt om äganderätt, kontroll och integritet.

Läs mer: