Temaidéer

I slutet av sommaren, 23 augusti, kommer vårt sista och sammanfattande program. Då är det du som lyssnar som får formulerna frågorna som ska diskuteras och som bestämmer temat. Kom gärna med förslag redan nu till vår redaktion.  

Välkommen att höra av dig till Olle Carlsson på olleochgud@sr.se.