Sverige utvisar förföljda minoriteter

Del 1:
Sverige har blivit utnämnt till landet som är bäst i världen på att ta emot flyktingar från Irak. Många irakiska medborgare fick tillfälliga uppehållstillstånd när situationen i landet bedömdes som för farlig 2006 och 2007.

Sverige har sedan 2007 utvisat tusentals irakiska medborgare till Irak, och nu väntar långt över 10 000 på att bli utvisade, en massutvisning av aldrig skådat slag i Sverige. Nu tvingas också personer från religiösa minoriteter som förföljs systematiskt i irak att återvända. Nuri Kino och Susan Ritzén har granskat Sveriges utvisningar av kristna och andra icke-muslimska minoriteter till Irak. Nu flyr de igen.

Del 2:
Nuri Kino och Tove Svenonius fortsätter granskningen av hur irakiska asylsökande hanteras. En genomgång av domar från Migrationsdomstolen i Stockholm visade på att likartade asylskäl gav olika resultat, en del fick uppehållstillstånd, andra avvisades. Experter varnade i Ekot för rättsosäkerhet och godtycklighet. Inslagen har väckt stort intresse och flera högskolor analyserar nu de domar Ekot rapporterat om.

Flyktvägar från Irak har stängts, men nya kommer till. Ekot kunde under hösten rapportera att märken med svenska uppehållstillstånd säljs på den svarta marknaden. Med en sticker i passet är det möjligt att resa ut ur Irak och in i EU.

För den samlade rapporteringen om Sverige och irakiska flyktingar har Christopher Holmbäck, Nuri Kino, Susan Ritzén och Tove Svenonius nominerats till Föreningen Grävande Journalisters pris för undersökande journalistik, Guldspaden 2009.