Skogslänet Västernorrland

Skogen är länets största handelsråvara och skogsindustrin står för den största exporten. Därmed är skogen en naturlig del av SR Västernorrlands nyhetsbevakning.

 är en samlingssida där du hittar all vår rapportering om skog och skogsindustri.