20 år sedan Berlinmurens fall


Den 9 november 1989 beslutar en pressad östysk regering att öppna Berlinmuren för fri passage. Det ofattbara har hänt. Efter 28 år av hermetisk tillslutning faller den värsta symbolen för det kalla kriget.