Panelen...

Panelen återkommer varje söndag i slutet av den första timmen och består av tre olika politiska redaktörer/skribenter som svarar på veckans inrikespolitiska frågor. Panelen hördes första gången i Godmorgon, världen! 1990 och har sedan dess varit ett av programmets mest uppskattade inslag.