Vivalla i Örebro

Sen början av 2005 har Studio Ett i ett antal reportage skildrat vardagen och livet i bostadsområdet Vivalla i Örebro. Vivalla började att byggas i slutet av 1960-talet och stod färdigt under 70-talet. I området bor nästan 6 000 och i debatten pekas det stundtals ut som ett problemområde. För där finns hög arbetslöshet, höga sjukskrivningstal och många nya svenskar. Men i Lars Ekelöfs reportage ges också en annan bild där människorna som bor där kommer i centrum.