Foto: SVT

Fokus på samiska kvarlevor

Hundratals samiska kranier och skelett finns på museer och institutioner i Europa. Vad har Sametinget gjort efter sitt beslut 2007 att kräva tillbaka alla samiska kvarlevor i Sverige för återbegravning? Hur ställer sig den akademiska världen idag till Sametingets krav? Vad vill regeringen? 

Delta även du i diskussionen under #samekranium.