Religionsfrihetens gränser

Här kan du lyssna på några av Människor och tros inslag om religionsfrihet.

Religionsfriheten är en princip som finns fastslagen i FNs Mänskliga rättigheter. Men religionsfriheten är långtifrån garanterad i alla länder och Människor och tro har i många olika inslag berättat om begränsningar av religionsfriheten och förtryck av religiösa utövare. Men är det också så att religionsfriheten krockar med andra värden och att det finns en gräns för hur mycket frihet religionen ska få i samhället? Vad är det egentligen som ska skyddas - religionen som sådan eller individers religiösa uppfattningar och rätt att utöva sin religion?