Granskning: EU:s bidrag till Turkiet

Turkiet får motsvarande minst 75 miljarder kronor för att anpassa sig till ett EU-medlemskap, men pengarna når inte många av dem som bäst behöver dem, visar Ekots granskning.

Frågan är om alla de här pengarna överhuvudtaget har fört landet närmare ett EU-medlemskap. Reportage av Nuri Kino och Kajsa Norell.