Gudstjänsten

Livsåskådning

Kristna gudstjänster från olika kyrkor och samfund runt om i landet. Även religionsmöten eller samtalsgudstjänster om livets stora frågor.

Kristna gudstjänster från olika kyrkor och samfund runt om i landet. Även religionsmöten eller samtalsgudstjänster om livets stora frågor.

Senaste avsnitt

Gudstjänst från Gullbrannafestivalen, med Carin Dernulf, Rickard Thoursie och Jon Peterson.

Gudstjänst från Gullbrannafestivalen, med Carin Dernulf, Rickard Thoursie och Jon Peterson.

Tidigare avsnitt

Andlig klarsyn
57 min

Från Skillinge Missionshus om seendet och urskiljning med Kalle Spetz och Bengt Jörnland. Musik med Helene och Ola Nordkvist.

Från Skillinge Missionshus om seendet och urskiljning med Kalle Spetz och Bengt Jörnland. Musik med Helene och Ola Nordkvist.

Att vandra uppåt, nedåt och inåt
57 min

Om möten mellan himmel och jord handlar gudstjänsten vid berget Själandsklintens fot. Prästen Lars Parkman predikar, Nordingrå församlings körer och psalmorkester medverkar.

Om möten mellan himmel och jord handlar gudstjänsten vid berget Själandsklintens fot. Prästen Lars Parkman predikar, Nordingrå församlings körer och psalmorkester medverkar.

Herre, visa mig vägen... (repris)
57 min

Pilgrimsprästen Rickard Borgenback leder en pilgrimsvandring för inre och yttre hållbarhet som avslutas med mässa i Klosterkyrkan i Vadstena. Medvandrare framför musik och tankar om de sju...

Pilgrimsprästen Rickard Borgenback leder en pilgrimsvandring för inre och yttre hållbarhet som avslutas med mässa i Klosterkyrkan i Vadstena. Medvandrare framför musik och tankar om de sju...

Sänd mig
13 min

I gudstjänsten från Själevads kyrka predikar prästen Peter Persman. Musik under ledning av Håkan Dahlén och Helén Lundquist-Dahlén.

I gudstjänsten från Själevads kyrka predikar prästen Peter Persman. Musik under ledning av Håkan Dahlén och Helén Lundquist-Dahlén.

Att inte döma
27 min

"Du ska inte döma för du vet inte vad din medmänniska bearbetar eller bär på, men du kan dela möjligheterna med livet här. "

"Du ska inte döma för du vet inte vad din medmänniska bearbetar eller bär på, men du kan dela möjligheterna med livet här. "

Förlorad och återfunnen
11 min

Gudstjänst från Järvsö kyrka med Tommy Persson och Arvid Svenungsson, Lena Jonsson och Johanna Bölja Hertzberg

Gudstjänst från Järvsö kyrka med Tommy Persson och Arvid Svenungsson, Lena Jonsson och Johanna Bölja Hertzberg

Platser för möten med Gud
23 min

Pastor Daniel Röjås talar om platser som ger fästpunkter för att kunna tyda gåtorna i tillvaron om identitet och tillhörighet. Michael Jeff Johnson ramar in med sin egen musik. Från Centrumkyrkan i...

Pastor Daniel Röjås talar om platser som ger fästpunkter för att kunna tyda gåtorna i tillvaron om identitet och tillhörighet. Michael Jeff Johnson ramar in med sin egen musik. Från Centrumkyrkan i...

När du går från dopets källa
12 min

Gudstjänsten sänds från Heliga Kors kyrka i Ronneby. Komminister Anna Svensson predikar och Sancta Mariakören medverkar under ledning av Fredric Lindahl.

Gudstjänsten sänds från Heliga Kors kyrka i Ronneby. Komminister Anna Svensson predikar och Sancta Mariakören medverkar under ledning av Fredric Lindahl.

Att bevara sitt hjärta
29 min

Hur bevarar jag mitt hjärta i ett högt livstempo? Om det handlar gudstjänsten från Pingstkyrkan i Örnsköldsvik med pastorerna Stefan Beimark, Helena Jakobsson och Elina Sjulsson.

Hur bevarar jag mitt hjärta i ett högt livstempo? Om det handlar gudstjänsten från Pingstkyrkan i Örnsköldsvik med pastorerna Stefan Beimark, Helena Jakobsson och Elina Sjulsson.

Leva Livet
29 min

om hållbarhet och tro med Britta Hermansson från Equmeniakyrkan i Floda.

om hållbarhet och tro med Britta Hermansson från Equmeniakyrkan i Floda.

Hoppets glädje
7:14 min

Temagudstjänst direkt från S.t Nicolai kyrka i Simrishamn om att hitta glädjens frön i det goda efter år av sorg, vanmakt och ensamhet. Med kyrkoherde Mats Hagelin och musik under ledning av Nadja...

Temagudstjänst direkt från S.t Nicolai kyrka i Simrishamn om att hitta glädjens frön i det goda efter år av sorg, vanmakt och ensamhet. Med kyrkoherde Mats Hagelin och musik under ledning av Nadja...

Kristi himmelsfärds dag
30 min

Gudstjänst från Stadra Herrgård med Mikael Mogren och Magnus Wetterholm.

Gudstjänst från Stadra Herrgård med Mikael Mogren och Magnus Wetterholm.

Att växa i tro
14 min

Gudstjänst från festivalen Teo talks i Umeå med prästerna Lena Fagéus och Liza L Lundkvist. Musik med Ania Winek Albertsson och Lisa Oscarsson. Från Umeå stads kyrka.

Gudstjänst från festivalen Teo talks i Umeå med prästerna Lena Fagéus och Liza L Lundkvist. Musik med Ania Winek Albertsson och Lisa Oscarsson. Från Umeå stads kyrka.

Vägen till livet
28 min

Om att våga vandra livets väg. Om att finna ljuset när livet utmanar.

Om att våga vandra livets väg. Om att finna ljuset när livet utmanar.

Hjärtats längtan (repris)
4:48 min

Gudstjänsten i Allhelgonakyran i Råå i Raus församling i Helsingborg är en musikgudstjänst och bygger på musik tonsatt av Camilla Voigt. Sändes första gången i januari 2021.

Gudstjänsten i Allhelgonakyran i Råå i Raus församling i Helsingborg är en musikgudstjänst och bygger på musik tonsatt av Camilla Voigt. Sändes första gången i januari 2021.

Påskens vittnen
14 min

från Järvsö kyrka, med Jan Bonander och Arvid Svenungsson

från Järvsö kyrka, med Jan Bonander och Arvid Svenungsson

Vilken uppståndelse!
8:55 min

Direktsänd påskdagsgudstjänst från Borgholms kyrka med prästen Lars Graaf och Borgholms Gospelkör med musiker under ledning av Elionor Petersson.

Direktsänd påskdagsgudstjänst från Borgholms kyrka med prästen Lars Graaf och Borgholms Gospelkör med musiker under ledning av Elionor Petersson.

Samtal vid korset
13 min

Om tyngden, ensamheten och hoppet. En långfredagsgudstjänst med samtal och reflektioner från Sjukhuskyrkan i Umeå.

Om tyngden, ensamheten och hoppet. En långfredagsgudstjänst med samtal och reflektioner från Sjukhuskyrkan i Umeå.

Palmsöndagen
19 min

Från Immanuelskyrkan Örebro med Johan Arenius och Elin Gert.

Från Immanuelskyrkan Örebro med Johan Arenius och Elin Gert.