Gudstjänsten

Livsåskådning

Kristna gudstjänster från olika kyrkor och samfund runt om i landet. Även religionsmöten eller samtalsgudstjänster om livets stora frågor.

Kristna gudstjänster från olika kyrkor och samfund runt om i landet. Även religionsmöten eller samtalsgudstjänster om livets stora frågor.

Senaste avsnitt

Kristi himmelsfärds dag
57 min

Gudstjänst från Stadra Herrgård med Mikael Mogren och Magnus Wetterholm.

Gudstjänst från Stadra Herrgård med Mikael Mogren och Magnus Wetterholm.

Tidigare avsnitt

Lär oss att be!
56 min

Ekumenisk gudstjänst på Bönsöndagen från Mjölby kyrka där bönen står i centrum . Predikan av Åsa Molin, författare och lärare på ALT, och med psaltarpsalmer genom musik av Trijord.

Ekumenisk gudstjänst på Bönsöndagen från Mjölby kyrka där bönen står i centrum . Predikan av Åsa Molin, författare och lärare på ALT, och med psaltarpsalmer genom musik av Trijord.

Att växa i tro
56 min

Gudstjänst från festivalen Teo talks i Umeå med prästerna Lena Fagéus och Liza L Lundkvist. Musik med Ania Winek Albertsson och Lisa Oscarsson. Från Umeå stads kyrka.

Gudstjänst från festivalen Teo talks i Umeå med prästerna Lena Fagéus och Liza L Lundkvist. Musik med Ania Winek Albertsson och Lisa Oscarsson. Från Umeå stads kyrka.

Vägen till livet
56 min

Om att våga vandra livets väg. Om att finna ljuset när livet utmanar.

Om att våga vandra livets väg. Om att finna ljuset när livet utmanar.

Hjärtats längtan (repris)
56 min

Gudstjänsten i Allhelgonakyran i Råå i Raus församling i Helsingborg är en musikgudstjänst och bygger på musik tonsatt av Camilla Voigt. Sändes första gången i januari 2021.

Gudstjänsten i Allhelgonakyran i Råå i Raus församling i Helsingborg är en musikgudstjänst och bygger på musik tonsatt av Camilla Voigt. Sändes första gången i januari 2021.

Påskens vittnen
14 min

från Järvsö kyrka, med Jan Bonander och Arvid Svenungsson

från Järvsö kyrka, med Jan Bonander och Arvid Svenungsson

Vilken uppståndelse!
8:55 min

Direktsänd påskdagsgudstjänst från Borgholms kyrka med prästen Lars Graaf och Borgholms Gospelkör med musiker under ledning av Elionor Petersson.

Direktsänd påskdagsgudstjänst från Borgholms kyrka med prästen Lars Graaf och Borgholms Gospelkör med musiker under ledning av Elionor Petersson.

Samtal vid korset
13 min

Om tyngden, ensamheten och hoppet. En långfredagsgudstjänst med samtal och reflektioner från Sjukhuskyrkan i Umeå.

Om tyngden, ensamheten och hoppet. En långfredagsgudstjänst med samtal och reflektioner från Sjukhuskyrkan i Umeå.

Palmsöndagen
19 min

Från Immanuelskyrkan Örebro med Johan Arenius och Elin Gert.

Från Immanuelskyrkan Örebro med Johan Arenius och Elin Gert.

Vårt sanna ansikte
16 min

Författaren Göran Rosenberg, aktuell med boken om rabbi Ehrenpreis, deltar i en gudstjänst från Göteborgs domkyrka som leds av prästen Maria Bergius.

Författaren Göran Rosenberg, aktuell med boken om rabbi Ehrenpreis, deltar i en gudstjänst från Göteborgs domkyrka som leds av prästen Maria Bergius.

Livets liturgi
10 min

Litterär gudstjänst om den helighet som tar plats i kroppen, med författare Tove Folkesson och präst Susanne Dahl. Musik med Emma Örnberg, Olov Lindroth och Sunniva Abelli. Från Umeå.

Litterär gudstjänst om den helighet som tar plats i kroppen, med författare Tove Folkesson och präst Susanne Dahl. Musik med Emma Örnberg, Olov Lindroth och Sunniva Abelli. Från Umeå.

Kampen mot ondskan
18 min

I gudstjänsten från EFS-kyrkan i Ängelholm predikar församlingens präst Carl Skarin tredje söndagen i fastan om kampen mot ondskan.

I gudstjänsten från EFS-kyrkan i Ängelholm predikar församlingens präst Carl Skarin tredje söndagen i fastan om kampen mot ondskan.

Den kämpande tron
10 min

Direktsänd högmässa från Växjö Domkyrka i oroliga tider med domprost Christopher Meakin och domkyrkans körer och brassensemble under ledning av domkyrkoorganist Sten-Inge Peterson.

Direktsänd högmässa från Växjö Domkyrka i oroliga tider med domprost Christopher Meakin och domkyrkans körer och brassensemble under ledning av domkyrkoorganist Sten-Inge Peterson.

Prövningens stund
12 min

Direktsänd gudstjänst från Almby kyrka i Örebro, med Anders Lennartsson och Brita Wennsten.

Direktsänd gudstjänst från Almby kyrka i Örebro, med Anders Lennartsson och Brita Wennsten.

När ramen brister
29 min

Pastor Robert Eriksson predikar om när det inte blir som det var tänkt. Från Betlehemskyrkan i Göteborg.

Pastor Robert Eriksson predikar om när det inte blir som det var tänkt. Från Betlehemskyrkan i Göteborg.

Ett nytt liv
17 min

Gudstjänsten sänds från Europaporten, Malmö Pingstförsamling och pastor Andreas Wessman predikar.

Gudstjänsten sänds från Europaporten, Malmö Pingstförsamling och pastor Andreas Wessman predikar.

Sången om livet
25 min

Samtalsgudstjänst om skapelsen utifrån psalmen "Härlig är jorden". André Jakobsson, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, leder samtalet. Med Sävaråkyrkan och EFS i Sävar.

Samtalsgudstjänst om skapelsen utifrån psalmen "Härlig är jorden". André Jakobsson, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, leder samtalet. Med Sävaråkyrkan och EFS i Sävar.

Ljuset från öster
21 min

Det blir rysk musik och litteratur i dagens gudstjänst från Carl Johans kyrka i Göteborg.

Det blir rysk musik och litteratur i dagens gudstjänst från Carl Johans kyrka i Göteborg.

Bortom det jag dunkelt anar
27 min

Den sökande tron och det mystika i Pär Lagerkvists liv och diktande porträtteras av prästen Leif Adolfsson i tal. Och genom musik av kantor Jonas Nilsson med delvis nyskriven musik.

Den sökande tron och det mystika i Pär Lagerkvists liv och diktande porträtteras av prästen Leif Adolfsson i tal. Och genom musik av kantor Jonas Nilsson med delvis nyskriven musik.

Möt Gud på djupet av den du är
18 min

Från Västerortskyrkan, Vällingby med Svante Zettergren och David Berjlund.

Från Västerortskyrkan, Vällingby med Svante Zettergren och David Berjlund.