Gudstjänsten

Livsåskådning

Kristna gudstjänster från olika kyrkor och samfund runt om i landet. Även religionsmöten eller samtalsgudstjänster om livets stora frågor.

Kristna gudstjänster från olika kyrkor och samfund runt om i landet. Även religionsmöten eller samtalsgudstjänster om livets stora frågor.

Senaste avsnitt

Ljus och försoning
56 min

En samisk-svensk gudstjänst firas i Johanneskyrkan i Vännäs, dagen före samernas nationaldag den 6 februari. Kim Rehnman är präst och Johan Sandberg McGuinne jojkar.

En samisk-svensk gudstjänst firas i Johanneskyrkan i Vännäs, dagen före samernas nationaldag den 6 februari. Kim Rehnman är präst och Johan Sandberg McGuinne jojkar.

Tidigare avsnitt

Jesus är vårt hopp
56 min

Från pingstkyrkan i Västerås med Daniel Alm

Från pingstkyrkan i Västerås med Daniel Alm

Mötet med Jesus
56 min

Söndagens gudstjänst sänds från Immanuelskyrkan i Malmö, som är stadens äldsta frikyrka. Pastor Niclas Ljung predikar.

Söndagens gudstjänst sänds från Immanuelskyrkan i Malmö, som är stadens äldsta frikyrka. Pastor Niclas Ljung predikar.

Låt många röster höras
56 min

Livets källa är en beskrivning av Gud, men orden räcker inte till för att fånga in eller beskriva allt det Gud är.

Livets källa är en beskrivning av Gud, men orden räcker inte till för att fånga in eller beskriva allt det Gud är.

Pilgrimsliv på Österlen
41 min

Fem personliga berättelser med utgångspunkt för ett liv som troende och pilgrim på Österlen. Anna Alebo är präst och kaplan på Killans bönegård i Östra Vemmerlöv.

Fem personliga berättelser med utgångspunkt för ett liv som troende och pilgrim på Österlen. Anna Alebo är präst och kaplan på Killans bönegård i Östra Vemmerlöv.

Under ytan göms det heliga
24 min

På trettondagen förmedlas julberättelsen i texter och sånger med inspiration från anglikansk tradition. Från Umeå stads kyrka med Lena Fagéus, Jonas Östlund, Umeå stads motettkör och Helena Holmlund.

På trettondagen förmedlas julberättelsen i texter och sånger med inspiration från anglikansk tradition. Från Umeå stads kyrka med Lena Fagéus, Jonas Östlund, Umeå stads motettkör och Helena Holmlund.

Med förtröstan mot framtiden
9:14 min

Nyårsgudstjänst från Glanshammars kyrka i Närke, med Simon Åberg, Jenny Nordström och församlingens ungdomar.

Nyårsgudstjänst från Glanshammars kyrka i Närke, med Simon Åberg, Jenny Nordström och församlingens ungdomar.

Julotta i Mörrums kyrka
9:13 min

Julottan i år firas i Mörrums kyrka i Blekinge. Kyrkoherde Carina Wallace predikar och det blir stämningsfull sång av Håkan Windahl och Nina Silander tillsammans med kören Voice.

Julottan i år firas i Mörrums kyrka i Blekinge. Kyrkoherde Carina Wallace predikar och det blir stämningsfull sång av Håkan Windahl och Nina Silander tillsammans med kören Voice.

Julbön med Martin Modéus
18 min

Ärkebiskop Martin Modéus förmedlar julevangeliet och förundran inför julens budskap.

Ärkebiskop Martin Modéus förmedlar julevangeliet och förundran inför julens budskap.

Jag undrar hur det var för Maria
27 min

På fjärde söndagen i advent reflekterar och samtalar präst Liza L Lundkvist om Maria. Sång och musik med Veronica Janunger och Tomas Pleje. Från Ålidhemskyrkan i Umeå.

På fjärde söndagen i advent reflekterar och samtalar präst Liza L Lundkvist om Maria. Sång och musik med Veronica Janunger och Tomas Pleje. Från Ålidhemskyrkan i Umeå.

Bana väg för Herren!
15 min

Tredje advent sänds gudstjänsten från Immanuelskyrkan i Jönköping med predikan av pastor Josh Hiben. Mötesledare är pastor Daniel Wramhult och musikaliskt hörs Immanuel Brass och sångensemblen Anima.

Tredje advent sänds gudstjänsten från Immanuelskyrkan i Jönköping med predikan av pastor Josh Hiben. Mötesledare är pastor Daniel Wramhult och musikaliskt hörs Immanuel Brass och sångensemblen Anima.

Högmässa med ärkebiskopsmottagning
11 min

I dagens gudstjänst tas Martin Modéus emot som Sveriges nya ärkebiskop.

I dagens gudstjänst tas Martin Modéus emot som Sveriges nya ärkebiskop.

På minilastaren kommer hjälpen
11 min

”Intåget i Jerusalem – den bibliska Prideparaden – fredsmanifestationen, skiljer sig markant från militärparader och modeuppvisningar. ”

”Intåget i Jerusalem – den bibliska Prideparaden – fredsmanifestationen, skiljer sig markant från militärparader och modeuppvisningar. ”

Hans vilja, som har sänt mig
9:30 min

Ropet från den innersta källan som successivt sinar, längtar, kämpar och hoppas. En meditativ gudstjänst i all enkelhet av och med Magdalena och Sofia Devall med kollegor och kamrater från Lessebo...

Ropet från den innersta källan som successivt sinar, längtar, kämpar och hoppas. En meditativ gudstjänst i all enkelhet av och med Magdalena och Sofia Devall med kollegor och kamrater från Lessebo...

Syrisk-ortodox mässa från St Gabriels församling
30 min

en upplevelse av andlighet och en förmedling från ett kyrkorum inom en av de äldsta kristna traditionerna är tanken med dagen radiogudstjänst.

en upplevelse av andlighet och en förmedling från ett kyrkorum inom en av de äldsta kristna traditionerna är tanken med dagen radiogudstjänst.

Vårt evighetshopp
8:35 min

På alla själars dag predikar prästen Ingrid Hammarberg i gudstjänsten från Backens kyrka i Umeå. Musik med kören Gaudium och organist Maria Axell.

På alla själars dag predikar prästen Ingrid Hammarberg i gudstjänsten från Backens kyrka i Umeå. Musik med kören Gaudium och organist Maria Axell.

Högmässa med stavnedläggning
15 min

Ärkebiskop Antje Jackelén avskedspredikar i dagens högmässa från Uppsala domkyrka.

Ärkebiskop Antje Jackelén avskedspredikar i dagens högmässa från Uppsala domkyrka.

Trons kraft
15 min

Från Katarina kyrka, med Camilla Lif

Från Katarina kyrka, med Camilla Lif

Att lyssna i tro
13 min

I gudstjänsten från Anderstorps kyrka i Skellefteå predikar prästen Ulrika Markgren. Musik under ledning av Elin Belani och Anna Renström.

I gudstjänsten från Anderstorps kyrka i Skellefteå predikar prästen Ulrika Markgren. Musik under ledning av Elin Belani och Anna Renström.

Tacksamhet i en orolig tid
10 min

Tacksägelsedagens gudstjänst direktsänds från Växjö domkyrka med prästerna Tomas Wärfman, Carina Samuelsson och Julia Jonsson och musik av Sten-Inge Petersson och kör.

Tacksägelsedagens gudstjänst direktsänds från Växjö domkyrka med prästerna Tomas Wärfman, Carina Samuelsson och Julia Jonsson och musik av Sten-Inge Petersson och kör.