Hjärtslag

Musik

Diskuterar, filosoferar och reflekterar kring musikens roll i olika sammanhang. Sommaren 2023 sänder vi programmet igen!

Diskuterar, filosoferar och reflekterar kring musikens roll i olika sammanhang. Sommaren 2023 sänder vi programmet igen!

  • Av tekniska skäl ligger programmen i omvänd ordning före den 8/6 då de fullständiga versionerna sänds. Detta är förenklade program.

Senaste avsnitt

- om musik i nuet
47 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 11/12. Hur många sekunder och hur många takter är nu? Musiker är ju fantastiskt bra på att vara i nuet, men hur mycket i nuet orkar vi andra att vara? Varför är en...

Kloka tankar kring veckans tema. Del 11/12. Hur många sekunder och hur många takter är nu? Musiker är ju fantastiskt bra på att vara i nuet, men hur mycket i nuet orkar vi andra att vara? Varför är en...

Tidigare avsnitt

- om musik och språk
52 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 10/12. Spelar en författare på klaviaturen när han skriver poesi och med stråkarna när hon skriver en roman? Hur mycket sjunger vi när vi talar? Vad vinner man i...

Kloka tankar kring veckans tema. Del 10/12. Spelar en författare på klaviaturen när han skriver poesi och med stråkarna när hon skriver en roman? Hur mycket sjunger vi när vi talar? Vad vinner man i...

- om musik och hjärnan
52 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 9/12. Vad skänker till exempel hjärnforskningen åt musiken - och vad ger musiken tillbaka? Hur påverkas hjärnan när vi spelar - och lyssnar? Hur kan man stimulera...

Kloka tankar kring veckans tema. Del 9/12. Vad skänker till exempel hjärnforskningen åt musiken - och vad ger musiken tillbaka? Hur påverkas hjärnan när vi spelar - och lyssnar? Hur kan man stimulera...

- om musik, natur och struktur
52 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 8/12. Kan vi räkna takter i musiken och genom det närma oss naturen? När man inte orkar ta sig för med livet - är det bara de svarta tangenterna på pianot som...

Kloka tankar kring veckans tema. Del 8/12. Kan vi räkna takter i musiken och genom det närma oss naturen? När man inte orkar ta sig för med livet - är det bara de svarta tangenterna på pianot som...

- om musik och terapi
53 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 7/12. Räcker det med att lyssna tillsammans på musik för att stödja någon? Kan man till och med få recept på musik? Hur går det till att arbeta med autister eller...

Kloka tankar kring veckans tema. Del 7/12. Räcker det med att lyssna tillsammans på musik för att stödja någon? Kan man till och med få recept på musik? Hur går det till att arbeta med autister eller...

- om musik och sentimentalitet
48 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 6/12. Hur vackert klingar en riktig sentimental suck? Om man skulle dela upp melankoli, sentimentalitet, nostalgi och vemod - vilken del tar mest plats i våra liv?...

Kloka tankar kring veckans tema. Del 6/12. Hur vackert klingar en riktig sentimental suck? Om man skulle dela upp melankoli, sentimentalitet, nostalgi och vemod - vilken del tar mest plats i våra liv?...

- om musik efter krig
51 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 5/12. Hur låter musiken efter ett krig? Vad händer i kulturen efter ett krig, vad händer i samhället? Vill vi kunna försonas med hjälp av musiken eller vill vi...

Kloka tankar kring veckans tema. Del 5/12. Hur låter musiken efter ett krig? Vad händer i kulturen efter ett krig, vad händer i samhället? Vill vi kunna försonas med hjälp av musiken eller vill vi...

- om musik och makt
53 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 4/12. Hur låter musik som vill visa makt? Hur har musik använts i krig och tortyr? Vad gjorde militärmusikerna i strid? Hur använder man musiken när har makten?

Kloka tankar kring veckans tema. Del 4/12. Hur låter musik som vill visa makt? Hur har musik använts i krig och tortyr? Vad gjorde militärmusikerna i strid? Hur använder man musiken när har makten?

- om musik och sorg
49 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 3/12. Intervjuer om musik och sorg, musik och död. Kan man lära sig att spela gripande? Hur låter sorgen i musiken - är den alltid stentung?

Kloka tankar kring veckans tema. Del 3/12. Intervjuer om musik och sorg, musik och död. Kan man lära sig att spela gripande? Hur låter sorgen i musiken - är den alltid stentung?

- om musik och rum
54 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 2/12. Intervjuer med musikmänniskor om musiken i alla våra olika rum. Är tystnaden en lyx för de rika? Hur scenograferar man en opera så att musiken når ut till...

Kloka tankar kring veckans tema. Del 2/12. Intervjuer med musikmänniskor om musiken i alla våra olika rum. Är tystnaden en lyx för de rika? Hur scenograferar man en opera så att musiken når ut till...

- om musik och minne
49 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 1/12. Intervjuer med musikmänniskor kring musik och minne. Vad kan man minnas? Hur påverkar musiken en människas minne? Hur kan en dirigent komma ihåg ett helt...

Kloka tankar kring veckans tema. Del 1/12. Intervjuer med musikmänniskor kring musik och minne. Vad kan man minnas? Hur påverkar musiken en människas minne? Hur kan en dirigent komma ihåg ett helt...

- epilogen
48 min

Kloka tankar kring veckans tema. Del 12/12. Hur slutar det? Hur förbereder vi oss för ett slut? Är den sista föreställningen den bästa?

Kloka tankar kring veckans tema. Del 12/12. Hur slutar det? Hur förbereder vi oss för ett slut? Är den sista föreställningen den bästa?