Hopp i P1

Ett vetenskapsprogram om problem vi lyckats lösa, avvärjda katastrofer och förbättrade liv.

Ett vetenskapsprogram om problem vi lyckats lösa, avvärjda katastrofer och förbättrade liv.

Senaste avsnitt

Det finns idag fler vilda djur i Sverige än vad det har gjort på hundratals år. Nya sätt att hantera människans samexistens med djuren behöver prövas.

Det finns idag fler vilda djur i Sverige än vad det har gjort på hundratals år. Nya sätt att hantera människans samexistens med djuren behöver prövas.

Tidigare avsnitt

Utbildning utplånar plågsam guineamask
9:36 min

För bara trettio år sedan drabbades 3,5 miljoner människor årligen av parasiten guineamask, som förorsakar fruktansvärda brännande smärtor. År 2017 kan antalet drabbade för första gången bli noll.

För bara trettio år sedan drabbades 3,5 miljoner människor årligen av parasiten guineamask, som förorsakar fruktansvärda brännande smärtor. År 2017 kan antalet drabbade för första gången bli noll.

Nya handproteser simulerar känsel
9:33 min

Utvecklingen av konstgjorda händer är just nu inne i en enormt spännande fas. Nya proteser ger en upplevelse av känsel i fingrarna och maskininlärning stöder personaliserad tolkning av muskelimpulser.

Utvecklingen av konstgjorda händer är just nu inne i en enormt spännande fas. Nya proteser ger en upplevelse av känsel i fingrarna och maskininlärning stöder personaliserad tolkning av muskelimpulser.

Den globala läskunnigheten växer
9:40 min

Läskunnigheten i världen har ökat under de senaste 20 åren. Antalet 15-24-åringar som inte kan läsa och skriva har minskat från 170 miljoner till 115 miljoner.

Läskunnigheten i världen har ökat under de senaste 20 åren. Antalet 15-24-åringar som inte kan läsa och skriva har minskat från 170 miljoner till 115 miljoner.

Dödligt våld har minskat med en tredjedel sedan 90-talet
9:40 min

Antalet personer i Sverige som dödas av andra människor har minskat med en tredjedel sedan 90-talet. Framförallt minskar spontant våld mellan män som en följd av förändrade attityder och värderingar.

Antalet personer i Sverige som dödas av andra människor har minskat med en tredjedel sedan 90-talet. Framförallt minskar spontant våld mellan män som en följd av förändrade attityder och värderingar.

Individuell risk att drabbas av demenssjukdomar minskar
9:42 min

Bättre hjärthälsa, diabetesvård, och en stigande utbildningsnivå har sänkt demensrisken trots att antalet fall ökar. Dessutom utvecklas diagnostiken snabbt och ny medicin hägrar inom ett årtionde.

Bättre hjärthälsa, diabetesvård, och en stigande utbildningsnivå har sänkt demensrisken trots att antalet fall ökar. Dessutom utvecklas diagnostiken snabbt och ny medicin hägrar inom ett årtionde.

Elektricitet från solceller kan snart utgöra en betydande del av Sveriges energimix – och i delar av världen där elnät saknas eller svajar kan en enda solenergilampa förändra livet för en hel familj.

Elektricitet från solceller kan snart utgöra en betydande del av Sveriges energimix – och i delar av världen där elnät saknas eller svajar kan en enda solenergilampa förändra livet för en hel familj.

100 miljoner människor lever på havsvatten
9:02 min

Tack vare avsaltningsteknik lever över 100 miljoner människor idag på platser där det annars hade varit för torrt. Bland annat många länder i Mellanöstern och snart också Borgholms kommun på Öland.

Tack vare avsaltningsteknik lever över 100 miljoner människor idag på platser där det annars hade varit för torrt. Bland annat många länder i Mellanöstern och snart också Borgholms kommun på Öland.

Valarna räddades med lagstiftning och popmusik
8:53 min

På bara femtio år har valarna återhämtat sig från utrotningens brant. I kampen för ett globalt förbud på valjakt kom popmusik och skivor med valsång att spela en förvånande roll.

På bara femtio år har valarna återhämtat sig från utrotningens brant. I kampen för ett globalt förbud på valjakt kom popmusik och skivor med valsång att spela en förvånande roll.

Mobilen öppnar dörrar till samhället och ekonomin
9:30 min

96% av världens befolkning har tillgång till mobiltelefon – en infrastruktur som förbättrar människors livsvillkor, hälsa och medborgerliga rättigheter.

96% av världens befolkning har tillgång till mobiltelefon – en infrastruktur som förbättrar människors livsvillkor, hälsa och medborgerliga rättigheter.