Hund och Katt

Kultur/Nöje

Om moral och etik och hur vi kommunicerar med våra bästa vänner husdjuren. Programledare för Hund och Katt är Agneta Furvik.

Om moral och etik och hur vi kommunicerar med våra bästa vänner husdjuren. Programledare för Hund och Katt är Agneta Furvik.

Senaste avsnitt

Vad ska vi göra konkret för att våra hundar och katter stimuleras och för att de ska känna glädje och frihet i sina liv, välfärd och berikning varför är det så viktigt?

Vad ska vi göra konkret för att våra hundar och katter stimuleras och för att de ska känna glädje och frihet i sina liv, välfärd och berikning varför är det så viktigt?

Tidigare avsnitt

Hur ska vi klara av när våra husdjur dör och hur klarar de när vi deras vårdnadshavare försvinner? Om ett husdjur får en dödlig sjukdom tar vi bort den, om en människa får en dödlig sjukdom kämpar...

Hur ska vi klara av när våra husdjur dör och hur klarar de när vi deras vårdnadshavare försvinner? Om ett husdjur får en dödlig sjukdom tar vi bort den, om en människa får en dödlig sjukdom kämpar...

Hur mycket vet vi om hur våra husdjur mår idag, vilka omständigheter lever de under, vad behöver de mer eller mindre av, hur ser djurskyddslagarna ut, gynnar den djurens bästa eller kanske framförallt...

Hur mycket vet vi om hur våra husdjur mår idag, vilka omständigheter lever de under, vad behöver de mer eller mindre av, hur ser djurskyddslagarna ut, gynnar den djurens bästa eller kanske framförallt...

Hundar och katters depressioner ökar. En tyst snäll hund som inte gör väsen av sig kanske snarare är deprimerad och apatisk än just en ”snäll hund”. Hur mycket vet vi om våra husdjurs känslor och...

Hundar och katters depressioner ökar. En tyst snäll hund som inte gör väsen av sig kanske snarare är deprimerad och apatisk än just en ”snäll hund”. Hur mycket vet vi om våra husdjurs känslor och...

Servicehundar är hundar som arbetar med barn eller vuxna som har diagnoser, social fobi, de som har diabetes och människor som lever i livets slutskede. Djur kan göra avgörande insatser för trygghet,..

Servicehundar är hundar som arbetar med barn eller vuxna som har diagnoser, social fobi, de som har diabetes och människor som lever i livets slutskede. Djur kan göra avgörande insatser för trygghet,..

Får alla djur det bättre när de omplaceras till ett nytt hem, vad är viktigt för att placeringen ska bli bra hos den person, familj som väljer att skaffa ett nytt husdjur? Väljer man sin nya...

Får alla djur det bättre när de omplaceras till ett nytt hem, vad är viktigt för att placeringen ska bli bra hos den person, familj som väljer att skaffa ett nytt husdjur? Väljer man sin nya...

Husdjur som utsatts för våld kan leda till upptäckt av våldsutsatta familjer. Ett projekt i Västmanland där länsstyrelsen samarbetar med polis och socialtjänsten går omvägen via djuren för att...

Husdjur som utsatts för våld kan leda till upptäckt av våldsutsatta familjer. Ett projekt i Västmanland där länsstyrelsen samarbetar med polis och socialtjänsten går omvägen via djuren för att...

Hund och katt – förstår djuren mer än vi begriper?
27 min

Hur kan vi kommunicera med djur, hur mycket förstår katter och hundar av det vi säger och hur kan vi utveckla vår kommunikation med dem?

Hur kan vi kommunicera med djur, hur mycket förstår katter och hundar av det vi säger och hur kan vi utveckla vår kommunikation med dem?