Jakt i P1

Samhälle

En serie om jakt i fyra delar under rubrikerna känsla, historia, mat och makt.

En serie om jakt i fyra delar under rubrikerna känsla, historia, mat och makt.

Senaste avsnitt

Jägarens makt över naturen
24 min

Jakt är makt, inte minst makt över de vilda djuren: vilka som ska finnas och hur många. Carl-Gustaf Thulin menar att människan påverkat jordens "megafauna" genom att vi utrotat eller i det närmsta...

Jakt är makt, inte minst makt över de vilda djuren: vilka som ska finnas och hur många. Carl-Gustaf Thulin menar att människan påverkat jordens "megafauna" genom att vi utrotat eller i det närmsta...

Tidigare avsnitt

Jakten tillhörde kungen
24 min

Jakten har genom historien haft hög status och under långa tider var det bara de högre stånden som hade lov att jaga. Trots det lyckades vi så gott som utrota både älgar och andra hjortdjur. I det här...

Jakten har genom historien haft hög status och under långa tider var det bara de högre stånden som hade lov att jaga. Trots det lyckades vi så gott som utrota både älgar och andra hjortdjur. I det här...

Den vilda maten
25 min

Den svenska viltstammen har aldrig varit större, om man räknar samman hjortdjur, vildsvin, stora rovdjur och gäss. Ändå kommer bara 4 % av allt kött vi äter från skogen. Vart tar alla älgstekar vägen?...

Den svenska viltstammen har aldrig varit större, om man räknar samman hjortdjur, vildsvin, stora rovdjur och gäss. Ändå kommer bara 4 % av allt kött vi äter från skogen. Vart tar alla älgstekar vägen?...

Jakt och känsla
25 min

Jakt väcker känslor, ofta starka känslor för eller emot. I det här programmet möter vi jägaren och jägarutbildaren Bengt Lundgren som berättar om vad jakten ger honom. Han ser också att medan förra...

Jakt väcker känslor, ofta starka känslor för eller emot. I det här programmet möter vi jägaren och jägarutbildaren Bengt Lundgren som berättar om vad jakten ger honom. Han ser också att medan förra...