Känsligt läge

Samhälle

Programmet om relationer oss människor emellan.

Programmet om relationer oss människor emellan.

Senaste avsnitt

Om kroppen: hudfärgen
25 min

Vilken hudfärg en person har spelar väl ingen roll. Eller...?

Vilken hudfärg en person har spelar väl ingen roll. Eller...?

Tidigare avsnitt

Om kroppen: att inte låta som alla andra
24 min

Att stamma eller att prata med brytning spelar väl ingen roll för hur du blir bemött av andra...? Eller?

Att stamma eller att prata med brytning spelar väl ingen roll för hur du blir bemött av andra...? Eller?

Om kroppen: gör om mig!
25 min

Att ändra sitt utseende, vad betyder det för ens identitet? Om det så handlar om att botoxa bort en bekymmersrynka eller genomgå en omfattande könskorrigering.

Att ändra sitt utseende, vad betyder det för ens identitet? Om det så handlar om att botoxa bort en bekymmersrynka eller genomgå en omfattande könskorrigering.

Om kroppen: smal, tjock eller mittemellan?
25 min

Om vad figur, kroppsideal och vikthets spelar för roll för hur vi ser på oss själva och andra.

Om vad figur, kroppsideal och vikthets spelar för roll för hur vi ser på oss själva och andra.

Om kroppen: att ha en annorlunda kropp
24 min

Om någon har en funktionsnedsättning spelar väl ingen roll för hur man blir bemött. Eller...?

Om någon har en funktionsnedsättning spelar väl ingen roll för hur man blir bemött. Eller...?

Om kroppen: snygg eller ful?
25 min

Om någon är snygg eller ful är subjektivt. Och det är ju ändå insidan som räknas. Eller...?

Om någon är snygg eller ful är subjektivt. Och det är ju ändå insidan som räknas. Eller...?

Att vara dålig på sex
24 min

Att vara dålig på att sticka eller putsa fönster är helt okej – men att vara dålig på sex, är kanske det mest känsliga av allt. Vi träffar oskulden Magnus, 52, som längtar efter att vara bra i sängen.

Att vara dålig på att sticka eller putsa fönster är helt okej – men att vara dålig på sex, är kanske det mest känsliga av allt. Vi träffar oskulden Magnus, 52, som längtar efter att vara bra i sängen.

Att vara dålig på vänskap
24 min

Att vara dålig på att sjunga eller spela ett instrument går väl an. Värre då att vara dålig på relationer. Hur är det när man är dålig på att skaffa och behålla vänner? Programledare: Uje Brandelius.

Att vara dålig på att sjunga eller spela ett instrument går väl an. Värre då att vara dålig på relationer. Hur är det när man är dålig på att skaffa och behålla vänner? Programledare: Uje Brandelius.

Att vara dålig på jobbet
25 min

Det är okej att städa och diska dåligt – men det är inte lika okej att vara dålig på jobbet. Hur känns det då? Vi träffar Patrik som bjöd sina intet ont anande kollegor på kakor spetsade med cannabis.

Det är okej att städa och diska dåligt – men det är inte lika okej att vara dålig på jobbet. Hur känns det då? Vi träffar Patrik som bjöd sina intet ont anande kollegor på kakor spetsade med cannabis.

Att vara dålig på humor
24 min

Att vara dålig på matematik eller att snickra är något man kan erkänna öppet. Att vara dålig på saker som har med relationer att göra, är mycket mindre accepterat. Hur är det att vara dålig på humor?

Att vara dålig på matematik eller att snickra är något man kan erkänna öppet. Att vara dålig på saker som har med relationer att göra, är mycket mindre accepterat. Hur är det att vara dålig på humor?

Att vara dålig på kärlek
24 min

Det är okej att vara dålig på matematik eller spanska – men inte lika okej att misslyckas i kärleksrelationer eller att vara en dålig partner. Hur känner man sig då? Programledare: Uje Brandelius.

Det är okej att vara dålig på matematik eller spanska – men inte lika okej att misslyckas i kärleksrelationer eller att vara en dålig partner. Hur känner man sig då? Programledare: Uje Brandelius.

Att vara dålig som förälder
24 min

Det är okej att vara dålig på att snickra eller på att spela golf – men knappast okej att vara en dålig förälder. Hur känner man sig då? Programledare: Uje Brandelius.

Det är okej att vara dålig på att snickra eller på att spela golf – men knappast okej att vara en dålig förälder. Hur känner man sig då? Programledare: Uje Brandelius.

Identitetens skepnad
26 min

Vad utgör vår identitet? Och varför är det så svårt att ringa in vilka vi är som människor? Per Naroskin intervjuar regissören Tomas Alfredson om varför han upplever att han har en falsk identitet.

Vad utgör vår identitet? Och varför är det så svårt att ringa in vilka vi är som människor? Per Naroskin intervjuar regissören Tomas Alfredson om varför han upplever att han har en falsk identitet.

Flera identiteter
25 min

Vem har inte i tanken provat hur det skulle vara om man fick en chans att starta om i livet, att ta en ny identitet. För spioner som arbetar för en militär underrättelsetjänst är detta en realitet.

Vem har inte i tanken provat hur det skulle vara om man fick en chans att starta om i livet, att ta en ny identitet. För spioner som arbetar för en militär underrättelsetjänst är detta en realitet.

Matchar du din yrkestitel?
24 min

Är det vissa personligheter som blir begravningsentreprenör, polis eller Key Account Manager? Eller har ens yrke inget som helst inflytande på vem man är som person?

Är det vissa personligheter som blir begravningsentreprenör, polis eller Key Account Manager? Eller har ens yrke inget som helst inflytande på vem man är som person?

Vem blir du med ett annat namn?
24 min

Ditt förnamn är tätt sammankopplat med din identitet och namnet påverkar även hur du tänker om dig själv och hur du bemöts av andra. Så vem blir du om du byter namn?

Ditt förnamn är tätt sammankopplat med din identitet och namnet påverkar även hur du tänker om dig själv och hur du bemöts av andra. Så vem blir du om du byter namn?

Etiketten på ditt barn
25 min

Föräldrar sätter medvetet och omedvetet etiketter på sina unga barn. Etiketter och jämförelser med andra som kan påverka barnets livsval och självkänsla.

Föräldrar sätter medvetet och omedvetet etiketter på sina unga barn. Etiketter och jämförelser med andra som kan påverka barnets livsval och självkänsla.

Normopaten
24 min

Finns det en normopatisk tendens i vårt samhälle idag? En strävan efter att hitta mätbara och objektiva svar på vad vi känner och upplever som individer.

Finns det en normopatisk tendens i vårt samhälle idag? En strävan efter att hitta mätbara och objektiva svar på vad vi känner och upplever som individer.

Bekräftelsebehovets kraft
25 min

En självklar anledning att vi behöver bekräftelser är att veta att vi duger, att vi får vara med i gänget, att vi levererat. Men det finns fler anledningar till att vi söker bekräftelse.

En självklar anledning att vi behöver bekräftelser är att veta att vi duger, att vi får vara med i gänget, att vi levererat. Men det finns fler anledningar till att vi söker bekräftelse.

Vem är jag?
25 min

Den här säsongen kommer Känsligt läge kretsa kring hur vi ständigt strävar efter att sätta etiketter på varandra - och oss själva. Varför är det så viktigt för oss?

Den här säsongen kommer Känsligt läge kretsa kring hur vi ständigt strävar efter att sätta etiketter på varandra - och oss själva. Varför är det så viktigt för oss?