#klaracorona i P4

Samhälle

Programmet speglar initiativ över hela Sverige där människor hjälper varandra i den kris vi befinner oss i nu. Vi ringer upp människor vi mött under #klaracorona.

Programmet speglar initiativ över hela Sverige där människor hjälper varandra i den kris vi befinner oss i nu. Vi ringer upp människor vi mött under #klaracorona.

Här finns inga avsnitt