Kulturradion: Kosmo

Kultur/Nöje

Slutade sändas 2012. Kulturmagasin med internationell utblick. Programmet rör sig i gränslandet mellan kultur- och samhällsfrågor, samlar både svenska och internationella röster och förhåller sig både till debatter och festivaler.

Slutade sändas 2012. Kulturmagasin med internationell utblick. Programmet rör sig i gränslandet mellan kultur- och samhällsfrågor, samlar både svenska och internationella röster och förhåller sig både till debatter och festivaler.

Senaste avsnitt

Kulturradion: Den amerikanska drömmen 2012. På den amerikanska landsbygden, där på den amerikanska landsbygden bland vita ofta fattiga och bidragsberoende har det republikanska partiets sina mest...

Kulturradion: Den amerikanska drömmen 2012. På den amerikanska landsbygden, där på den amerikanska landsbygden bland vita ofta fattiga och bidragsberoende har det republikanska partiets sina mest...

Tidigare avsnitt

Kosmo tar farväl
42 min

Kosmo tar i sitt sista program farväl genom att ta en tur genom tankar och platser från de två år som programmet har funnits och återvänder till begrepp som kosmopolit och antisemitism, möter dandys i...

Kosmo tar i sitt sista program farväl genom att ta en tur genom tankar och platser från de två år som programmet har funnits och återvänder till begrepp som kosmopolit och antisemitism, möter dandys i...

Världens viktigaste konstutställning, så brukar den kallas - Documenta - som äger rum i Kassel vart femte år. Denna upplaga, nummer 13, sprider sig också över världen, bland annat öppnar ett litet...

Världens viktigaste konstutställning, så brukar den kallas - Documenta - som äger rum i Kassel vart femte år. Denna upplaga, nummer 13, sprider sig också över världen, bland annat öppnar ett litet...

Kosmo om eliten och elitismen
42 min

Fredrik Wadström har följt det uppmärksammade fallet Magnitskij som handlar om handlar maktspel på elitnivå, korruption och brutal död. Dessutom: unga pianister drillas allt hårdare - håller attityden...

Fredrik Wadström har följt det uppmärksammade fallet Magnitskij som handlar om handlar maktspel på elitnivå, korruption och brutal död. Dessutom: unga pianister drillas allt hårdare - håller attityden...

Europatanken - om historien, krisen och kulturen
42 min

Europa befinner sig i kris. Inte bara ekonomiskt utan hela EU-projektet blir allt mer ifrågasatt. Kosmo har varit i Belgien, där den europeiska konstbiennalen Manifesta i år har förlagt sin verksamhet...

Europa befinner sig i kris. Inte bara ekonomiskt utan hela EU-projektet blir allt mer ifrågasatt. Kosmo har varit i Belgien, där den europeiska konstbiennalen Manifesta i år har förlagt sin verksamhet...

Språklig imperialism och utsatthet
42 min

Kosmo har varit i Lettland där ryskans status har blivit ett politiskt slagträ, sett Belarus Free Theatre spela Shakespeare på vitryska i London och varit i Rwanda där kineserna exploaterar språk och...

Kosmo har varit i Lettland där ryskans status har blivit ett politiskt slagträ, sett Belarus Free Theatre spela Shakespeare på vitryska i London och varit i Rwanda där kineserna exploaterar språk och...

Historiens giftskåp
42 min

Kosmo blickar in i historiens giftskåp. Om mörka historier som möter dagens ljus. Om upptäcktsresares och antropologers etnocentriska världsbild och om hur en ny tids resande kräver en omvärdering av...

Kosmo blickar in i historiens giftskåp. Om mörka historier som möter dagens ljus. Om upptäcktsresares och antropologers etnocentriska världsbild och om hur en ny tids resande kräver en omvärdering av...

Kriminaliserad sexualitet
42 min

I 80 länder och territorier runt om i världen är homosexualitet en kriminell handling. På många håll går utvecklingen framåt - i veckan antog Argentina världens mest liberala lag angående...

I 80 länder och territorier runt om i världen är homosexualitet en kriminell handling. På många håll går utvecklingen framåt - i veckan antog Argentina världens mest liberala lag angående...

Konsten att styla en stad
41 min

Hur påverkar stadsbilden de som bor där och kan kulturen förändra något på djupet? Kosmo går på Berlinbiennalen som vill förändra världen, besöker Tirana, Albaniens huvudstad, där konstnären och...

Hur påverkar stadsbilden de som bor där och kan kulturen förändra något på djupet? Kosmo går på Berlinbiennalen som vill förändra världen, besöker Tirana, Albaniens huvudstad, där konstnären och...

Australien del 3 - om Melbourne, Nam Le och mångkultur
42 min

I Kosmos tredje program från Australien tar vi oss till Melbourne som är landets näst största stad och som ofta beskrivs som Australiens kulturella centrum. Sedan mitten av 90-talet har staden växt...

I Kosmos tredje program från Australien tar vi oss till Melbourne som är landets näst största stad och som ofta beskrivs som Australiens kulturella centrum. Sedan mitten av 90-talet har staden växt...

Burma - om förtryck, fiktion och framtid
42 min

På mindre än ett år har Burma blivit ett öppnare samhälle. Hundratals politiska fångar har släppts, cesuren har lättat och i början av månaden, i ett fyllnadsval, vann den politiska ikonen Aung San...

På mindre än ett år har Burma blivit ett öppnare samhälle. Hundratals politiska fångar har släppts, cesuren har lättat och i början av månaden, i ett fyllnadsval, vann den politiska ikonen Aung San...

Aboriginerna och Torres Strait Islanders har funnits i Australien i minst 40 000 år. Men efter att européerna koloniserade kontinenten blev deras historia brutal och sorglig. Den handlar om brutna...

Aboriginerna och Torres Strait Islanders har funnits i Australien i minst 40 000 år. Men efter att européerna koloniserade kontinenten blev deras historia brutal och sorglig. Den handlar om brutna...

Sydney - om rötter, rörelse och roller
42 min

Sydney är Australiens största och äldsta stad och en kosmopolitisk sådan, präglad av såväl de australiska urinvånarna, aboriginerna, som av de senare årens invandring från de asiatiska länderna och...

Sydney är Australiens största och äldsta stad och en kosmopolitisk sådan, präglad av såväl de australiska urinvånarna, aboriginerna, som av de senare årens invandring från de asiatiska länderna och...

Skuldkrisen i Europa har lett till stora och många folkliga protester. Krisens orsaker och vägen ur har många uttolkare. Men vems röster blir hörda och vad kommer krisen lämna efter sig?

Skuldkrisen i Europa har lett till stora och många folkliga protester. Krisens orsaker och vägen ur har många uttolkare. Men vems röster blir hörda och vad kommer krisen lämna efter sig?

Jesus - Messias på Manhattan och Kristus som konst
42 min

Kosmo handlar om Jesusgestalten. Vem skulle han vara idag och hur får man gestalta honom?

Kosmo handlar om Jesusgestalten. Vem skulle han vara idag och hur får man gestalta honom?

Dandyn - om klass, kön och kläder
42 min

Kosmo har mött Dandyn i Kongo - Les Sapeurs - som trotsar slummen genom att klä upp sig. Men det handlar också om avantgardets kvinnor, 80-talspopens posörer och om Dardels målning Den döende dandyn.

Kosmo har mött Dandyn i Kongo - Les Sapeurs - som trotsar slummen genom att klä upp sig. Men det handlar också om avantgardets kvinnor, 80-talspopens posörer och om Dardels målning Den döende dandyn.

Sankt Petersburg har fostrat några av de största namnen inom internationell litteratur, musik och bildkonst, men trots en rik samtidskultur har Sankt Petersburg numera svårt att göra avtryck.

Sankt Petersburg har fostrat några av de största namnen inom internationell litteratur, musik och bildkonst, men trots en rik samtidskultur har Sankt Petersburg numera svårt att göra avtryck.

Kändisar och politik - om Senegal, media och image
42 min

Kosmo handlar om kändisar i politiken och politiker som iklär sig kändisrollen.

Kosmo handlar om kändisar i politiken och politiker som iklär sig kändisrollen.

Kosmo handlar om kultur i rörelse och om vandrandets politiska och existentiella dimensioner.

Kosmo handlar om kultur i rörelse och om vandrandets politiska och existentiella dimensioner.

Kapitalism - om pengar och protester
42 min

2011 var året då folkliga uppror spred sig över världen. I Väst var det kapitalismen som fick klä skott för kritiken.

2011 var året då folkliga uppror spred sig över världen. I Väst var det kapitalismen som fick klä skott för kritiken.