Mánáidrádio

Barn 9 - 13 år

Barnprogram från Sameradion

Barnprogram från Sameradion

Senaste avsnitt

Mánaidradio
10 min

Barnradio

Barnradio

Tidigare avsnitt

Mánaidradio
10 min

Barnradio

Barnradio

Mánaidradio
9:45 min

Barnradio

Barnradio

Mánaidradio
11 min

Barnradio

Barnradio

Nalle ja Buoremus Ráddna bessaba iehkedis gåhtset ja nástijda gähttjat áhtje siegen. Vuorbbe gå sunnun li sålbbetjuovga! Nalle och Bästis ska få vara uppe på kvällen och titta på stjärnorna. Tur att...

Nalle ja Buoremus Ráddna bessaba iehkedis gåhtset ja nástijda gähttjat áhtje siegen. Vuorbbe gå sunnun li sålbbetjuovga! Nalle och Bästis ska få vara uppe på kvällen och titta på stjärnorna. Tur att...

Nalle oadtju sijddarádna ådå bednagav njávkkat. Ja dav sujttit gå sijddaráddna oases. Makkir vuorbbe! Nalle får klappa grannens nya hund. Och passa hunden medan grannen handlar. Vilken tur!

Nalle oadtju sijddarádna ådå bednagav njávkkat. Ja dav sujttit gå sijddaráddna oases. Makkir vuorbbe! Nalle får klappa grannens nya hund. Och passa hunden medan grannen handlar. Vilken tur!

Ståhkamgávnnebiejvve l åvddåskåvlån. Oasástalli Nalle ådå jårbbådisáj. Valla de tjáppemus jårbbådis gáhtu? Det är leksaksdag på förskolan. De leker affär med Nalles nya kulor. Men sen är den finaste...

Ståhkamgávnnebiejvve l åvddåskåvlån. Oasástalli Nalle ådå jårbbådisáj. Valla de tjáppemus jårbbådis gáhtu? Det är leksaksdag på förskolan. De leker affär med Nalles nya kulor. Men sen är den finaste...

Nalle ja Buoremus Ráddna skuldudibá iednijn ja válldeba suv sjukládav. Nav buorre skuldudibme sunnu mielas! Ieddne ij dasi guorrasa. Nalle och Bästis busar med mamma och tar hennes choklad. Vilket bra...

Nalle ja Buoremus Ráddna skuldudibá iednijn ja válldeba suv sjukládav. Nav buorre skuldudibme sunnu mielas! Ieddne ij dasi guorrasa. Nalle och Bästis busar med mamma och tar hennes choklad. Vilket bra...

Nalle ja áhttje libá bádnedåktåra lunna. Vuostak Nalle njálmev tsakkas, valla maŋŋela ij desti sidá. De bádnedåktår njálmev tsakkas. Nalle och pappa är hos tandläkaren. Först gapar Nalle, men sen vill...

Nalle ja áhttje libá bádnedåktåra lunna. Vuostak Nalle njálmev tsakkas, valla maŋŋela ij desti sidá. De bádnedåktår njálmev tsakkas. Nalle och pappa är hos tandläkaren. Först gapar Nalle, men sen vill...

Nalle galggá ålggomannuj iednijn, áhtjijn ja unnaoappájn. Sij jávrráj duolmmu gånnå tjáhtjeråmijt bivddi. Nalle ska på utflykt med mamma, pappa och lillasyster. De ska cykla till en sjö och fånga...

Nalle galggá ålggomannuj iednijn, áhtjijn ja unnaoappájn. Sij jávrráj duolmmu gånnå tjáhtjeråmijt bivddi. Nalle ska på utflykt med mamma, pappa och lillasyster. De ska cykla till en sjö och fånga...

Nalle ja áhttje galggaba spävttjamuffinijt lájbbot, vielggis glasuvrajn ja sjukládatjalmij. Ja Nalle bässá elfierunav vuodjet! Nalle och pappa ska baka spökmuffins, med vit glasyr och chokladögon. Och...

Nalle ja áhttje galggaba spävttjamuffinijt lájbbot, vielggis glasuvrajn ja sjukládatjalmij. Ja Nalle bässá elfierunav vuodjet! Nalle och pappa ska baka spökmuffins, med vit glasyr och chokladögon. Och...

Nalle hublov ájttsá balkoaŋŋgan. Majt så hubllo dahká? Ja manen så sjávvun? Nalle upptäcker en humla på balkongen. Vad gör humlan? Och varför blir den så stilla?Barnradio

Nalle hublov ájttsá balkoaŋŋgan. Majt så hubllo dahká? Ja manen så sjávvun? Nalle upptäcker en humla på balkongen. Vad gör humlan? Och varför blir den så stilla?Barnradio

Nalle ja Beastis beassaba gohcit eahkedii ja geahččat násttiid áhčiin. Lihkku go sudnos leat lummalámppát! Nalle och Bästis ska få vara uppe på kvällen och titta på stjärnor med pappa. Tur att de har...

Nalle ja Beastis beassaba gohcit eahkedii ja geahččat násttiid áhčiin. Lihkku go sudnos leat lummalámppát! Nalle och Bästis ska få vara uppe på kvällen och titta på stjärnor med pappa. Tur att de har...

Nalle oažžu njávkkadit ránnjá ođđa beatnaga. Ja fáktet beatnaga go ránnjá gávppaša. Makkár lihkku! Nalle får klappa grannens nya hund. Och passa hunden medan grannen handlar. Vilken tur!

Nalle oažžu njávkkadit ránnjá ođđa beatnaga. Ja fáktet beatnaga go ránnjá gávppaša. Makkár lihkku! Nalle får klappa grannens nya hund. Och passa hunden medan grannen handlar. Vilken tur!

Lea duhkorasbeaivi ovdaskuvllas. Sii stohket gávppi Nalle kuvllaiguin. Muhto dat fiidnámus kuvla lea jávkan. Det är leksaksdag på förskolan. De leker affär med Nalles nya kulor. Men sen är den finaste...

Lea duhkorasbeaivi ovdaskuvllas. Sii stohket gávppi Nalle kuvllaiguin. Muhto dat fiidnámus kuvla lea jávkan. Det är leksaksdag på förskolan. De leker affär med Nalles nya kulor. Men sen är den finaste...

Nalle ja Beastis leaikkastallaba etniin ja váldiba su šuhkoláda. Man buorre leaika oaivvildeaba soai. Eadni gal ii liiko dasa... Nalle och Bästis busar med mamma och tar hennes choklad. Vilket bra bus...

Nalle ja Beastis leaikkastallaba etniin ja váldiba su šuhkoláda. Man buorre leaika oaivvildeaba soai. Eadni gal ii liiko dasa... Nalle och Bästis busar med mamma och tar hennes choklad. Vilket bra bus...

Nalle ja áhčči leaba bátnedoaktára luhtte. Álggos Nalle rabai njálmmi, muhto de son ii šat hálit. De oažžu bátnedoavttir rahpat njálmmistis. Nalle och pappa är hos tandläkaren. Först gapar Nalle, men...

Nalle ja áhčči leaba bátnedoaktára luhtte. Álggos Nalle rabai njálmmi, muhto de son ii šat hálit. De oažžu bátnedoavttir rahpat njálmmistis. Nalle och pappa är hos tandläkaren. Först gapar Nalle, men...

Nalle galgá vuolgit tuvrii etniin, áhčiin ja unnaoappážiin. Sii galget sihkkelastit ovtta jávrre lusa ja bivdit čáhceelliid. Nalle ska på utflykt med mamma, pappa och lillasyster. De ska cykla till en...

Nalle galgá vuolgit tuvrii etniin, áhčiin ja unnaoappážiin. Sii galget sihkkelastit ovtta jávrre lusa ja bivdit čáhceelliid. Nalle ska på utflykt med mamma, pappa och lillasyster. De ska cykla till en...

Nalle ja áhčči láibuba balddonasmuffinsaid , mas leat vilges olggožat ja šuhkoládačalmmit. Ja Nalle beassá vuodjit elfirona. Nalle och pappa ska baka spökmuffins, med vit glasyr och chokladögon. Och...

Nalle ja áhčči láibuba balddonasmuffinsaid , mas leat vilges olggožat ja šuhkoládačalmmit. Ja Nalle beassá vuodjit elfirona. Nalle och pappa ska baka spökmuffins, med vit glasyr och chokladögon. Och...

Nalle fuobmá uvllu balkoŋga nalde. Maid uvlu dahká? Manin ii lihkat šat? Nalle upptäcker en humla på balkongen. Vad gör humlan? Och varför blir den så stilla?

Nalle fuobmá uvllu balkoŋga nalde. Maid uvlu dahká? Manin ii lihkat šat? Nalle upptäcker en humla på balkongen. Vad gör humlan? Och varför blir den så stilla?