Människans mått

Samhälle

Människans mått är ett livsfilosofiskt program om vår tids besatthet av mätningar: av den egna kroppen, och av samhällskroppen. Hur påverkas vi av pulsklockor och kvalitetsmätningar? Är det ett problem när olika mått blir våra viktigaste mål?

Människans mått är ett livsfilosofiskt program om vår tids besatthet av mätningar: av den egna kroppen, och av samhällskroppen. Hur påverkas vi av pulsklockor och kvalitetsmätningar? Är det ett problem när olika mått blir våra viktigaste mål?

Senaste avsnitt

Att rangordna skolor, del 2.
24 min

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 18 juli 2016.

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 18 juli 2016.

Tidigare avsnitt

Att rangordna skolor, del 1.
24 min

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 11 juli 2016.

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 11 juli 2016.

Vi har ett resultat!
24 min

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 15 juli 2014.

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 15 juli 2014.

KUB-testet.
24 min

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 23 oktober 2017.

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 23 oktober 2017.

Att lita på myndigheter
24 min

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 13 november 2017.

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 13 november 2017.

Mätandets möjligheter och problem.
24 min

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 24 juni 2014.

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 24 juni 2014.

Försäkringslogiken
24 min

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 6 november 2017.

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 6 november 2017.

Att mäta personligheten.
24 min

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 13 juni 2019.

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 13 juni 2019.

Rankningslistor
24 min

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 27 juni 2016.

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 27 juni 2016.

Vems mål?
24 min

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 13 juli 2015.

Människans mått återutsänder 12 utvalda program. Större delen av det här programmet sändes första gången 13 juli 2015.

New Public Management
24 min

Människans mått återsänder 12 utvalda program. Största delen av det här programmet sändes första gången 30 maj 2019, med titeln "NPM nu och i framtiden".

Människans mått återsänder 12 utvalda program. Största delen av det här programmet sändes första gången 30 maj 2019, med titeln "NPM nu och i framtiden".

Allting går att mäta
24 min

Människans mått återsänder 12 utvalda program. Största delen av det här programmet sändes första gången 8 juli 2014, med titeln ”Det omätbara”.

Människans mått återsänder 12 utvalda program. Största delen av det här programmet sändes första gången 8 juli 2014, med titeln ”Det omätbara”.

Att mäta framtiden. Om upphandlingar.
24 min

En stor del av vår offentliga verksamhet styrs genom upphandlingar. Upphandlaren ska inte bara följa upp hur det går, utan också sätta upp regler för hur det ska bli. Hur påverkar det kvaliteten?

En stor del av vår offentliga verksamhet styrs genom upphandlingar. Upphandlaren ska inte bara följa upp hur det går, utan också sätta upp regler för hur det ska bli. Hur påverkar det kvaliteten?

Förespråkarna hävdar att personlighetstester är det bästa sättet att avgöra vem som passar för ett jobb. Vilka möjligheter och problem finns det med det?

Förespråkarna hävdar att personlighetstester är det bästa sättet att avgöra vem som passar för ett jobb. Vilka möjligheter och problem finns det med det?

Förskolan, tilliten och kvaliteten
27 min

I förskolan finns det en pedagogisk modell som utgår från barnens egen nyfikenhet. Vad händer när den modellen omvandlas till juridik? Ett program om det som kallas systematiskt kvalitetsarbete.

I förskolan finns det en pedagogisk modell som utgår från barnens egen nyfikenhet. Vad händer när den modellen omvandlas till juridik? Ett program om det som kallas systematiskt kvalitetsarbete.

NPM nu och i framtiden
27 min

Många vill avskaffa New Public Management. Samtidigt arbetar massor av människor idag med de mätningar och uppföljningar som infördes när NPM kom på nittiotalet. Så vad går egentligen att förändra?

Många vill avskaffa New Public Management. Samtidigt arbetar massor av människor idag med de mätningar och uppföljningar som infördes när NPM kom på nittiotalet. Så vad går egentligen att förändra?

Risk och tillit
24 min

Tillit är nödvändigt för att samhället ska fungera. Vad får oss att lita på läkare och myndigheter, när de presenterar oss för olika risker? Och vilken roll spelar de uppmätta risksiffrorna?

Tillit är nödvändigt för att samhället ska fungera. Vad får oss att lita på läkare och myndigheter, när de presenterar oss för olika risker? Och vilken roll spelar de uppmätta risksiffrorna?

Att räkna på risk
24 min

Privata försäkringar och välfärdssystemet bygger på samma idé: att vi delar på risken eftersom vi inte vet vem som råkar illa ut. Men vad händer med sammanhållningen när risker blir lättare att mäta?

Privata försäkringar och välfärdssystemet bygger på samma idé: att vi delar på risken eftersom vi inte vet vem som råkar illa ut. Men vad händer med sammanhållningen när risker blir lättare att mäta?

Att hantera risk
24 min

Sofia Hagbrand bor i ett område som riskerar stora problem med översvämningar i framtiden. Dagligen ställs vi inför olika riskvärden som vi förväntas hantera. Men vad får oss att agera på en risk?

Sofia Hagbrand bor i ett område som riskerar stora problem med översvämningar i framtiden. Dagligen ställs vi inför olika riskvärden som vi förväntas hantera. Men vad får oss att agera på en risk?

Att mäta risk.
24 min

När Cecilia Cederstrand skulle ha barn gjorde hon KUB-testet. Sannolikheten för Downs syndrom var 1 på 92. Hur förstår vi en sådan risk? Och hur påverkas vår förståelse av att vi mäter risken?

När Cecilia Cederstrand skulle ha barn gjorde hon KUB-testet. Sannolikheten för Downs syndrom var 1 på 92. Hur förstår vi en sådan risk? Och hur påverkas vår förståelse av att vi mäter risken?