Människor och tro

Livsåskådning

Människor och tro är P1:s livsåskådningsprogram om religion, identitet och politik.

Människor och tro är P1:s livsåskådningsprogram om religion, identitet och politik.

Senaste avsnitt

Om religionens plats i det turkiska valet
40 min

På söndag genomförs den andra valomgången i Turkiet, ett val som beskrivits som en folkomröstning om demokratin.

På söndag genomförs den andra valomgången i Turkiet, ett val som beskrivits som en folkomröstning om demokratin.

Tidigare avsnitt

Jesusfilmen gav Annika Lantz både barndomstrauma och karriär. Lollo hejar på Job mot Gud. Thomas tungotalar i sömnen.

Jesusfilmen gav Annika Lantz både barndomstrauma och karriär. Lollo hejar på Job mot Gud. Thomas tungotalar i sömnen.

Valet i Turkiet på söndag beskrivs som ett ödesval för demokratin. Åsa Furuhagen har besökt Istanbul och tagit tempen på yttrandefriheten och kvinnors rättigheter i landet.

Valet i Turkiet på söndag beskrivs som ett ödesval för demokratin. Åsa Furuhagen har besökt Istanbul och tagit tempen på yttrandefriheten och kvinnors rättigheter i landet.

Ett telefonväkteri som samlar upp reaktioner efter våra program om att ge och att få där lyssnarna får möjligheten att berätta om sina erfarenheter.

Ett telefonväkteri som samlar upp reaktioner efter våra program om att ge och att få där lyssnarna får möjligheten att berätta om sina erfarenheter.

Det är skönt att ge, men hur är det att vara den som får?

Det är skönt att ge, men hur är det att vara den som får?

Vilka känslor får de som ger och vad är det som styr vem som delar med sig?

Vilka känslor får de som ger och vad är det som styr vem som delar med sig?

En annorlunda bokcirkel med Thella Johnson och Lollo Collmar. Gäster: David Thurfjell, religionshistoriker och Thomas Kazen, bibelvetare

En annorlunda bokcirkel med Thella Johnson och Lollo Collmar. Gäster: David Thurfjell, religionshistoriker och Thomas Kazen, bibelvetare

Idag finns flera olika kloster som sorterar under Svenska kyrkan med många olika inriktningar. Hör ärkebiskopen Martin Modéus om hans tankar kring deras innehåll.

Idag finns flera olika kloster som sorterar under Svenska kyrkan med många olika inriktningar. Hör ärkebiskopen Martin Modéus om hans tankar kring deras innehåll.

Ramadan sammanfaller med den kristna fastan i år. Vad gör fastan med dig? Hör några lyssnares erfarenheter av att fasta.

Ramadan sammanfaller med den kristna fastan i år. Vad gör fastan med dig? Hör några lyssnares erfarenheter av att fasta.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) om tidsbristen och behovet av tolkar inom socialtjänsten.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) om tidsbristen och behovet av tolkar inom socialtjänsten.

En kulturtolk från moskén och två samhällsvägledare är brobyggare mellan socialtjänsten och rädda föräldrar i Uppsala.

En kulturtolk från moskén och två samhällsvägledare är brobyggare mellan socialtjänsten och rädda föräldrar i Uppsala.

Vad kan göras för att glappet mellan föräldrar och socialtjänsten ska minska? Hur ska rädslan och fördomarna ersättas av tilltro?

Vad kan göras för att glappet mellan föräldrar och socialtjänsten ska minska? Hur ska rädslan och fördomarna ersättas av tilltro?

En annorlunda bokcirkel med Thella Johnson och Lollo Collmar. Gäster: Magnus William-Olsson, poet och Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap.

En annorlunda bokcirkel med Thella Johnson och Lollo Collmar. Gäster: Magnus William-Olsson, poet och Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap.

Hundratals kyrkor har bombats sen Rysslands anfallskrig mot Ukraina inleddes för ett år sen. Vilken roll har kyrkan kommit att få för stridsmoralen? Hur påverkas människorna och tron av kriget?

Hundratals kyrkor har bombats sen Rysslands anfallskrig mot Ukraina inleddes för ett år sen. Vilken roll har kyrkan kommit att få för stridsmoralen? Hur påverkas människorna och tron av kriget?

En annorlunda bokcirkel med Thella Johnson och Lollo Collmar. Gäst: Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap. I avsnittet hörs också tidigare medverkande Patrik Svensson och Sara Parkman.

En annorlunda bokcirkel med Thella Johnson och Lollo Collmar. Gäst: Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap. I avsnittet hörs också tidigare medverkande Patrik Svensson och Sara Parkman.

Tre religioner samsas i den heliga staden Jerusalem, på olika villkor. I den här delen hör du röster från några muslimska palestinier som beskriver sin verklighet.

Tre religioner samsas i den heliga staden Jerusalem, på olika villkor. I den här delen hör du röster från några muslimska palestinier som beskriver sin verklighet.

Det kristna Jerusalem - en helig stad i kläm
46 min

Turisterna och pilgrimerna som är på tillfälligt besök ser inte lika tydligt konflikterna som de kristna som bor i Jerusalem, där tre olika religioner ständigt korsar varandras vägar.

Turisterna och pilgrimerna som är på tillfälligt besök ser inte lika tydligt konflikterna som de kristna som bor i Jerusalem, där tre olika religioner ständigt korsar varandras vägar.

Det judiska Jerusalem - en helig stad i kläm
48 min

I Jerusalem korsar tre religioner varandra, i det här avsnittet fokuserar vi på det judiska i staden där både yttre och inre konflikter i gruppen blir tydliga.

I Jerusalem korsar tre religioner varandra, i det här avsnittet fokuserar vi på det judiska i staden där både yttre och inre konflikter i gruppen blir tydliga.

Jerusalem - helig stad i kläm
50 min

I Jerusalem korsar tre religioner varandra i en tid då den nya israeliska politiken nu håller på att förändra spelplanen - vem har makten över heligheten?

I Jerusalem korsar tre religioner varandra i en tid då den nya israeliska politiken nu håller på att förändra spelplanen - vem har makten över heligheten?

Sagan om Södertälje - del 3 (repris)
45 min

Ett halvt sekel har gått sen de första kristna från Mellanöstern kom till Sverige - vilka frågor är centrala i Södertälje idag?

Ett halvt sekel har gått sen de första kristna från Mellanöstern kom till Sverige - vilka frågor är centrala i Södertälje idag?

Upptäck avsnitt från programmet Människor och tro

Upptäck avsnitt från liknande program