Men Herre Gud!

Livsåskådning

Publicerades 2014/2015. Utan tro är du inget. Programledarna Mark Levengood och Henrik Johnsson bjuder in gäster för att diskutera vad de tror på; konsten, kärleken, djävulen eller makten?

Publicerades 2014/2015. Utan tro är du inget. Programledarna Mark Levengood och Henrik Johnsson bjuder in gäster för att diskutera vad de tror på; konsten, kärleken, djävulen eller makten?

Senaste avsnitt

"Jag tror på trams. Jesus var en tramsbyxa."
65 min

Jag jobbar med gissningar inte tro, säger Simon Gärdefors.

Jag jobbar med gissningar inte tro, säger Simon Gärdefors.

Tidigare avsnitt

"Gud är allt om Gud är livet"
55 min

Vi undersöker efter sanningen när författarinnan och illustratören Inger Edelfeldt är vår gäst, vars nya bok heter "Fader vår". Vi går från grunden, existentialismen, och enas om att "när man tror att...

Vi undersöker efter sanningen när författarinnan och illustratören Inger Edelfeldt är vår gäst, vars nya bok heter "Fader vår". Vi går från grunden, existentialismen, och enas om att "när man tror att...

"Det vore lättare om jag hade en tro"
50 min

- Det vackraste som finns är kärleksbudskapet, men jag kan inte följa auktoriteter som säger vad sanningen är, för det vet ingen, säger Helena Bergström - urkraften som kan få grejer att börja rulla...

- Det vackraste som finns är kärleksbudskapet, men jag kan inte följa auktoriteter som säger vad sanningen är, för det vet ingen, säger Helena Bergström - urkraften som kan få grejer att börja rulla...

"Tror man inte på mirakel tror man inte på Gud"
63 min

- Det måste finnas en högre intelligens, en högre kärlek, säger artisten Dan Hylander som tror på andlighet.

- Det måste finnas en högre intelligens, en högre kärlek, säger artisten Dan Hylander som tror på andlighet.

Människan kan förändras
49 min

I kyrkorna finns alltid ro. Där kan man tro om man vill, men alltid andas.

I kyrkorna finns alltid ro. Där kan man tro om man vill, men alltid andas.

"Det är att lättare att tro när man är svag"
43 min

Den sensibla skådespelerskan Sofia Helin samtalar om sensibilitet och sårbarhet - "Det är svårt att leva när man är högkänslig". Men när hon spelar Saga Norén, Länskrim Malmö, i Bron är hon långt från...

Den sensibla skådespelerskan Sofia Helin samtalar om sensibilitet och sårbarhet - "Det är svårt att leva när man är högkänslig". Men när hon spelar Saga Norén, Länskrim Malmö, i Bron är hon långt från...

"Jag tror på hopp och att det ska bli bra"
49 min

- I alla svåra stunder finns hopp. Vissa har hopp andra har inte funnit det ännu, säger författaren Arkan Asaad, som lät sig bli bortgift vid 19 för att göra sin pappa stolt.

- I alla svåra stunder finns hopp. Vissa har hopp andra har inte funnit det ännu, säger författaren Arkan Asaad, som lät sig bli bortgift vid 19 för att göra sin pappa stolt.

"Jag var hos djävulen och tuppade av"
54 min

Det finns hopp - jag tror på människans godhet och konstens kraft, säger den gudomliga seritecknaren Nina Hemmingsson, som tror på Gud, ibland. Oftast inte.

Det finns hopp - jag tror på människans godhet och konstens kraft, säger den gudomliga seritecknaren Nina Hemmingsson, som tror på Gud, ibland. Oftast inte.

"Jesus är vänster"
53 min

"Jag har ingen religiös tro, jag tror på människans inre möjligheter" berättar Jan Guillou i säsongens andra Men Herre Gud!

"Jag har ingen religiös tro, jag tror på människans inre möjligheter" berättar Jan Guillou i säsongens andra Men Herre Gud!

"Jesus är en social konstruktion"
48 min

Poeten Bob Hansson har läst religionshistoria men hoppade av sin konfirmation. Han hävdar att "Jesus är en social konstruktion" i säsongens första avsnitt av "Men Herre Gud!" som spelats in med publik...

Poeten Bob Hansson har läst religionshistoria men hoppade av sin konfirmation. Han hävdar att "Jesus är en social konstruktion" i säsongens första avsnitt av "Men Herre Gud!" som spelats in med publik...