Musik mot midnatt

Musik

Klassisk och nutida konstmusik på sen kvällstid.

Klassisk och nutida konstmusik på sen kvällstid.

Senaste avsnitt

Musik mot midnatt
180 min

Klassisk och nutida konstmusik på sen kvällstid.

Klassisk och nutida konstmusik på sen kvällstid.

Tidigare avsnitt

Musik mot midnatt
180 min

Klassisk och nutida konstmusik på sen kvällstid.

Klassisk och nutida konstmusik på sen kvällstid.

Musik mot midnatt
120 min

Klassisk och nutida konstmusik på sen kvällstid.

Klassisk och nutida konstmusik på sen kvällstid.

Musik mot midnatt
180 min

Klassisk och nutida konstmusik på sen kvällstid.

Klassisk och nutida konstmusik på sen kvällstid.

Det är hennes mest populära verk och spelas allt oftare

Det är hennes mest populära verk och spelas allt oftare

Orkestern ger livliga tolkningar på tidstrogna instrument och 'tillför äldre invand musik frisk luft'.

Orkestern ger livliga tolkningar på tidstrogna instrument och 'tillför äldre invand musik frisk luft'.

Trion är förmodligen Mendelssohns mest kända kammarkomposition och en av hans mest älskade

Trion är förmodligen Mendelssohns mest kända kammarkomposition och en av hans mest älskade

Orden är Wilhelm Stenhammars om den blygsamme kollegan från Norge, som är särskilt uppskattad för sina sånger,

Orden är Wilhelm Stenhammars om den blygsamme kollegan från Norge, som är särskilt uppskattad för sina sånger,

Orkestern kombinerar verk av etablerade barockkompositörer med mindre kända repertoaren från 1600- och 1700-talen. Idag Beethoven!

Orkestern kombinerar verk av etablerade barockkompositörer med mindre kända repertoaren från 1600- och 1700-talen. Idag Beethoven!

Amerikansk värme och glädje
150 min

Katherine Hoover ville ge solister möjlighet att visa uppskattning för varandra på scenen. Därför skrev hon sin dubbelkonsert. Den och Randall Thompsons andra symfoni är kvällens glada amerikanska...

Katherine Hoover ville ge solister möjlighet att visa uppskattning för varandra på scenen. Därför skrev hon sin dubbelkonsert. Den och Randall Thompsons andra symfoni är kvällens glada amerikanska...

Schubert skrev om ensamheten
180 min

Vid 30 års ålder har den syfilissjuke Schubert bara två år kvar att leva. Nu skriver han sin sångcykel Winterreise om en ensam kärlekskrank vandrare.

Vid 30 års ålder har den syfilissjuke Schubert bara två år kvar att leva. Nu skriver han sin sångcykel Winterreise om en ensam kärlekskrank vandrare.

Det största jag någonsin gjort
180 min

Så beskrev Gustav Mahler sin storslagna åttonde symfonin, som han skrev i besjälad hast sommaren 1906. Ikväll hör vi hela, från början med orgel och pingsthymn till kärlekens seger i slutet.

Så beskrev Gustav Mahler sin storslagna åttonde symfonin, som han skrev i besjälad hast sommaren 1906. Ikväll hör vi hela, från början med orgel och pingsthymn till kärlekens seger i slutet.

Bengalisk kärlek och indiska skalor
120 min

Den bengaliske poeten Rabindranath Tagore snärjer oss med sin kärlekdikt och Ninfea Crutwell-Reade utforskar indiska skalor och sitarens toner.

Den bengaliske poeten Rabindranath Tagore snärjer oss med sin kärlekdikt och Ninfea Crutwell-Reade utforskar indiska skalor och sitarens toner.

Detta hjärta ska gladeligen brinna
180 min

Orden finns med i en av Carlo Gesualdos madrigaler och sätter an tonen för kvällen. Vi ska hänge oss åt passionen, lidelsen, melankolin, sorgen ... så som vi finner dem hos Gesualdo och Stagnelius.

Orden finns med i en av Carlo Gesualdos madrigaler och sätter an tonen för kvällen. Vi ska hänge oss åt passionen, lidelsen, melankolin, sorgen ... så som vi finner dem hos Gesualdo och Stagnelius.

Många tonsättare skrev musik på temat i Maurice Maeterlincks symbolistiska drama om den mystiska unga kvinnan Mélisande som blir kär i sin makes bror Pelléas.

Många tonsättare skrev musik på temat i Maurice Maeterlincks symbolistiska drama om den mystiska unga kvinnan Mélisande som blir kär i sin makes bror Pelléas.

"Le Temple de la Gloire" spelades för första gången den 27 november 1745 på La Grande Ecurie på slottet i Versailles och librettot hade Voltaire skrivit.

"Le Temple de la Gloire" spelades för första gången den 27 november 1745 på La Grande Ecurie på slottet i Versailles och librettot hade Voltaire skrivit.

Mendelssohns inspirerades av Händels Te Deum, som framfördes många gånger på Berliner Singakademie.

Mendelssohns inspirerades av Händels Te Deum, som framfördes många gånger på Berliner Singakademie.

Hon komponerade vokalmusik, stycken för klaver och violin samt balettmusik. Operan "Céphale et Procris" från 1694 var den första franska opera som skrivits av en kvinna.

Hon komponerade vokalmusik, stycken för klaver och violin samt balettmusik. Operan "Céphale et Procris" från 1694 var den första franska opera som skrivits av en kvinna.

Jevgenij Svetlanov leder Sveriges Radios symfoniorkester i en av sin favoritkompositörs starkaste verk

Jevgenij Svetlanov leder Sveriges Radios symfoniorkester i en av sin favoritkompositörs starkaste verk

Våren är här!
150 min

Hela kvällen fylls av vårsånger! Sjungna av Örebro kammarkör och spelade av Kungliga filharmonikerna i Alfvéns Uppsalarapsodi.

Hela kvällen fylls av vårsånger! Sjungna av Örebro kammarkör och spelade av Kungliga filharmonikerna i Alfvéns Uppsalarapsodi.