Nedkopplad i P1

Livsstil

Är alla uppkopplade utom jag? En serie om utanförskap i en ny värld.

Är alla uppkopplade utom jag? En serie om utanförskap i en ny värld.

Senaste avsnitt

Digitaliseringen - går den att välja bort?
24 min

Går det alls att välja bort internet för den som vill? Och hur ska de som inte kan vara uppkopplade få sina demokratiska rättigheter uppfyllda?

Går det alls att välja bort internet för den som vill? Och hur ska de som inte kan vara uppkopplade få sina demokratiska rättigheter uppfyllda?

Tidigare avsnitt

Också den som inte är digital ska enkelt kunna komma i kontakt med myndigheter och få hjälp. Men det är inte alltid så lätt visar det sig. Och det är heller inte lätt för funktionshindrade att ta del...

Också den som inte är digital ska enkelt kunna komma i kontakt med myndigheter och få hjälp. Men det är inte alltid så lätt visar det sig. Och det är heller inte lätt för funktionshindrade att ta del...

Särskolans elever rustas inte för digitalt liv.
24 min

Det är inte funktionshinder i sig som är ett hinder för att vara digital utan vilket stöd personen får. Många särskolor ger inte eleverna digital kompetens. Men det finns goda exempel.

Det är inte funktionshinder i sig som är ett hinder för att vara digital utan vilket stöd personen får. Många särskolor ger inte eleverna digital kompetens. Men det finns goda exempel.

En miljon svenskar i digitalt utanförskap
24 min

De digitala blir allt mer uppkopplade men var femte pensionär använder inte internet. Åldern är dock inte avgörande för om du använder digital teknik. Användarvänlighet måste prioriteras, säger...

De digitala blir allt mer uppkopplade men var femte pensionär använder inte internet. Åldern är dock inte avgörande för om du använder digital teknik. Användarvänlighet måste prioriteras, säger...

Nedkopplad i P1
24 min

Alla behöver bli en del av det digitala samhället, det säger digitaliseringsminister Anders Ygeman. Men det är ett problem att många människor lämnas utanför, det konstaterar regeringens...

Alla behöver bli en del av det digitala samhället, det säger digitaliseringsminister Anders Ygeman. Men det är ett problem att många människor lämnas utanför, det konstaterar regeringens...

Nedkopplad i P1
25 min

Att vara digital kostar. Vi har pratat med en pappa som inte har råd med prylar och abonnemang. E-legitimation krävs allt oftare. Den vanligaste tjänsten är privatägd och stängd för de som inte är...

Att vara digital kostar. Vi har pratat med en pappa som inte har råd med prylar och abonnemang. E-legitimation krävs allt oftare. Den vanligaste tjänsten är privatägd och stängd för de som inte är...

Nedkopplad i P1
24 min

Användarvänligheten är bortprioriterad, det säger Jonas Söderström, expert på användbarhet i digitala system. Dålig design är också huvudanledningen till att många med funktionsnedsättningar inte är...

Användarvänligheten är bortprioriterad, det säger Jonas Söderström, expert på användbarhet i digitala system. Dålig design är också huvudanledningen till att många med funktionsnedsättningar inte är...

Nedkopplad i P1
24 min

Maria Quensel i Lund är en av dem var liv begränsas av den snabba digitaliseringen. Forskaren Dino Viscovi säger att det är ett demokratiskt problem att så stora grupper lämnas utanför...

Maria Quensel i Lund är en av dem var liv begränsas av den snabba digitaliseringen. Forskaren Dino Viscovi säger att det är ett demokratiskt problem att så stora grupper lämnas utanför...