Polarliv

Samhälle

Om livet i nordligaste Sverige, Norge och Finland - Nordens kontrastrika Arktis.

Om livet i nordligaste Sverige, Norge och Finland - Nordens kontrastrika Arktis.

Senaste avsnitt

Framtidsspanarna
25 min

Om framtida polartrakter där elkraft och flyttande invånare är två gemensamma nämnare.

Om framtida polartrakter där elkraft och flyttande invånare är två gemensamma nämnare.

Tidigare avsnitt

Pressad svensk-finsk gränskänsla
25 min

Om gränsernas möjligheter och hinder i de nordiska polartrakterna där Sverige, Norge, Finland och Ryssland delar över 200 mil gräns med varandra.

Om gränsernas möjligheter och hinder i de nordiska polartrakterna där Sverige, Norge, Finland och Ryssland delar över 200 mil gräns med varandra.

Kautokeino - det samiska majoritetssamhället
25 min

Om minoritetsspråkens betydelse när rättighetsfrågorna i norr blir allt mer aktuella. Vi besöker bland annat Kautokeino i Nordnorge där samiskan är norm.

Om minoritetsspråkens betydelse när rättighetsfrågorna i norr blir allt mer aktuella. Vi besöker bland annat Kautokeino i Nordnorge där samiskan är norm.

Skräckresa genom Nordostpassagen
25 min

Om ett seglingsäventyr genom drivis och en isbjörn som klev ombord, doften av Grönland och hur det är att ta bilen till Sibirien.

Om ett seglingsäventyr genom drivis och en isbjörn som klev ombord, doften av Grönland och hur det är att ta bilen till Sibirien.

Försvunnen i snön
25 min

Om kyla och fjälldramat där en naken offrad hand blev skillnad mellan liv och död. Samiska traditionella kunskaper för att värja sig mot det kalla och en tornedalsk hemslöjdsepok.

Om kyla och fjälldramat där en naken offrad hand blev skillnad mellan liv och död. Samiska traditionella kunskaper för att värja sig mot det kalla och en tornedalsk hemslöjdsepok.

Krigsåren på Europas tak
25 min

Om dramatiska år på Nordkalotten under andra världskriget och ett utdraget slag om Europas tak som satte spår som fortfarande finns kvar hos vissa.

Om dramatiska år på Nordkalotten under andra världskriget och ett utdraget slag om Europas tak som satte spår som fortfarande finns kvar hos vissa.

Den nya vintern
24 min

Om de som lever närmast den snabbaste globala uppvärmningen som är som störst vid polerna. För vissa märks redan effekterna av varmare och blötare vintrar.

Om de som lever närmast den snabbaste globala uppvärmningen som är som störst vid polerna. För vissa märks redan effekterna av varmare och blötare vintrar.

Polarmörkret
25 min

Om att bo på en plats där solen varje år försvinner i 52 dygn och där Kaamos råder. Och om en slags kollektiv social skymning som lagt sig över samhällena kring och runt den norska Tysfjorden.

Om att bo på en plats där solen varje år försvinner i 52 dygn och där Kaamos råder. Och om en slags kollektiv social skymning som lagt sig över samhällena kring och runt den norska Tysfjorden.

Naturresursernas grannar
25 min

Om de åtråvärda men omdiskuterade naturtillgångarna i polarområdet. Och de som har sina liv och framtid hängandes på hur naturens resurser används och hur de ska nyttjas på sikt.

Om de åtråvärda men omdiskuterade naturtillgångarna i polarområdet. Och de som har sina liv och framtid hängandes på hur naturens resurser används och hur de ska nyttjas på sikt.

Extrem glesbygd
25 min

Om livspusslet i väglöst land, det växande norska polarsamhället vid E45:ans entré och om varför Sveriges nordligaste människa trivs så bra i den kulturella smältdegeln nedanför Treriksröset?

Om livspusslet i väglöst land, det växande norska polarsamhället vid E45:ans entré och om varför Sveriges nordligaste människa trivs så bra i den kulturella smältdegeln nedanför Treriksröset?