Prylarnas pris

Nyheter

En serie som granskar hur vårt växande prylberg påverkar klimatet och miljön.

En serie som granskar hur vårt växande prylberg påverkar klimatet och miljön.

Senaste avsnitt

Prylarnas pris extra: Debatt
32 min

Vad kan göras åt den korta livslängden på våra prylar och att så lite plast återvinns? Ska politikerna styra över detta? 

Vad kan göras åt den korta livslängden på våra prylar och att så lite plast återvinns? Ska politikerna styra över detta? 

Tidigare avsnitt

Prylarnas pris 7: Är det dags att prylbanta?
27 min

Svenska storföretagen Ikea och Electrolux jobbar med att hitta nya affärsmodeller, men att fortsätta att växa och samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan är inte enkelt. Det visar Prylarnas pris...

Svenska storföretagen Ikea och Electrolux jobbar med att hitta nya affärsmodeller, men att fortsätta att växa och samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan är inte enkelt. Det visar Prylarnas pris...

Delningsekonomi pekas ut som en lösning för att minska utsläppen. Men Prylarnas pris granskning visar att vissa delningstjänster i själva verket kan öka utsläppen av koldioxid.

Delningsekonomi pekas ut som en lösning för att minska utsläppen. Men Prylarnas pris granskning visar att vissa delningstjänster i själva verket kan öka utsläppen av koldioxid.

Prylarnas pris 5: Bilskrotarna
29 min

Få branscher har så hårda krav på återvinning som bilbranschen. Enligt branschen lever man upp till kraven, men Prylarnas pris granskning visar att det finns mycket som kan bli bättre.

Få branscher har så hårda krav på återvinning som bilbranschen. Enligt branschen lever man upp till kraven, men Prylarnas pris granskning visar att det finns mycket som kan bli bättre.

Prylarnas pris 4: Återvinningsbluffen
28 min

Enligt den officiella statistiken materialåtervinns nästan hälften av plastförpackningarna i Sverige. Prylarnas pris undersöker verkligheten bakom siffrorna och hittar en helt annan bild.

Enligt den officiella statistiken materialåtervinns nästan hälften av plastförpackningarna i Sverige. Prylarnas pris undersöker verkligheten bakom siffrorna och hittar en helt annan bild.

Elbilen pekas av bilföretagen ut som en lösning på klimatkrisen, men vilket ansvar tar bilföretagen för de miljöproblem som elbilarna riskerar att skapa.

Elbilen pekas av bilföretagen ut som en lösning på klimatkrisen, men vilket ansvar tar bilföretagen för de miljöproblem som elbilarna riskerar att skapa.

Prylarnas pris 2: Bilbranschens mörka hemlighet
25 min

Elbilen pekas av bilföretagen ut som en lösning på klimatkrisen, men Prylarnas pris granskning visar att en satsning på att elbilarna riskerar skapa stora miljöproblem. 

Elbilen pekas av bilföretagen ut som en lösning på klimatkrisen, men Prylarnas pris granskning visar att en satsning på att elbilarna riskerar skapa stora miljöproblem. 

Prylarnas pris 1: ”Allt som säljs går sönder”
25 min

De elektriska prylar vi använder i våra hem tillverkas för en allt kortare livslängd. Ju kortare tid vi använder dem desto sämre för miljö och klimat.

De elektriska prylar vi använder i våra hem tillverkas för en allt kortare livslängd. Ju kortare tid vi använder dem desto sämre för miljö och klimat.

Matens Pris: Köttet och politiken
29 min

Varför fortsätter vi äta så mycket kött? Daniel Öhman och Malin Olofsson granskar politiken bakom våra matvanor och hur det påverkar både vår hälsa och miljön.

Varför fortsätter vi äta så mycket kött? Daniel Öhman och Malin Olofsson granskar politiken bakom våra matvanor och hur det påverkar både vår hälsa och miljön.

Matens Pris: Sötsakerna och sockerindustrin
29 min

För mycket socker kan göra dig tjock, men EU:s experter kom fram till motsatsen. Daniel Öhman och Malin Olofsson granskar hur det gick till. Här är historien hur sockerlobbyn påverkat vår syn på mat.

För mycket socker kan göra dig tjock, men EU:s experter kom fram till motsatsen. Daniel Öhman och Malin Olofsson granskar hur det gick till. Här är historien hur sockerlobbyn påverkat vår syn på mat.