Sameradiopodden

Samhälle

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

Senaste avsnitt

Fyra samer hungerstrejkade i protest mot att småviltjakten och fisket släppte fritt - en rättighet som samebyarna hade haft rådighet över i generationer.

Fyra samer hungerstrejkade i protest mot att småviltjakten och fisket släppte fritt - en rättighet som samebyarna hade haft rådighet över i generationer.

Tidigare avsnitt

Sameradiopodden Politik Sápmi om medlemskap i samebyarna, tillgången till renskötelrätten och vilka samer som ska kunna nyttja de urgamla rättigheterna som enligt lagen tillkommer den samiska...

Sameradiopodden Politik Sápmi om medlemskap i samebyarna, tillgången till renskötelrätten och vilka samer som ska kunna nyttja de urgamla rättigheterna som enligt lagen tillkommer den samiska...

Sametinget fyller 30 år. Skogssamernas rättigheter var den första motionen som lämnade in till Sametinget. Vilka andra frågorna väckte politikerna i Sametingets barndom? Och vad har hänt sedan dess?

Sametinget fyller 30 år. Skogssamernas rättigheter var den första motionen som lämnade in till Sametinget. Vilka andra frågorna väckte politikerna i Sametingets barndom? Och vad har hänt sedan dess?

Elin Nejne i Umeå och Åsa Lindstrand, chefredaktör på Samefolket diskuterar och reflekterar kring DN:s och andra tidningars ledartexter, och hur de påverkar i och utanför Sápmi.

Elin Nejne i Umeå och Åsa Lindstrand, chefredaktör på Samefolket diskuterar och reflekterar kring DN:s och andra tidningars ledartexter, och hur de påverkar i och utanför Sápmi.

Sametinget fyller 30 år. Vilka samepolitiska frågor har följt Sametinget genom åren? Hur har det samiska självbestämmande utvecklats? Detta diskuterar Politikpodd Sápmi. Dessutom om aktivisterna som...

Sametinget fyller 30 år. Vilka samepolitiska frågor har följt Sametinget genom åren? Hur har det samiska självbestämmande utvecklats? Detta diskuterar Politikpodd Sápmi. Dessutom om aktivisterna som...

DULVI - samisk musik & student
60 min

I Programmet hör du om Samisk musik & studentfirandet.

I Programmet hör du om Samisk musik & studentfirandet.

DULVI - Influenser i Sápmi
60 min

Dagens avsnitt gästas av en samisk influencer.

Dagens avsnitt gästas av en samisk influencer.

Dagens avsnitt gästas av en professionell armbryterska.

Dagens avsnitt gästas av en professionell armbryterska.

DULVI - Vad är egentligen Læstadianism?
60 min

I dagens avsnitt försöker vi komma till kärnan av vad læstadianism egentligen är.

I dagens avsnitt försöker vi komma till kärnan av vad læstadianism egentligen är.

DULVI - Sáminuorra firar 60 års jubileum
60 min

Ungdomsorganisationen Sáminuorra firar att dom funnits i 60 år. I programmet hör du både äldres och yngres berättelser från sin tid i organisationen.

Ungdomsorganisationen Sáminuorra firar att dom funnits i 60 år. I programmet hör du både äldres och yngres berättelser från sin tid i organisationen.

Otna sáddagis gullat go goahka ja sosiala meida biebbmu profila málesta ramen oaivvemállasa.

Otna sáddagis gullat go goahka ja sosiala meida biebbmu profila málesta ramen oaivvemállasa.

Danspedagågen Sebastian Björkman kombinerar språk och dans.

Danspedagågen Sebastian Björkman kombinerar språk och dans.

DULVI - Poledancing
60 min

Otná programmas gullat mii poledancing lea

Otná programmas gullat mii poledancing lea

DULVI - Festivala geassi sámis
60 min

Otná sáddagis gullat festivalaid birra mát lágiduvvojit sámis

Otná sáddagis gullat festivalaid birra mát lágiduvvojit sámis

Årets första DULVI!

Årets första DULVI!

Om tvångsförflyttningarna
60 min

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

Dulvi
60 min

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

Dulvi
60 min

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

Dulvi
60 min

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

Dulvi - Juovlamusihkka
60 min

Dán vahku DULVIoasis mii gullat juovlamusihkka go mii dán vahku ávvudit juovllaid. Giitu go lehpet guldalan dán jagi!

Dán vahku DULVIoasis mii gullat juovlamusihkka go mii dán vahku ávvudit juovllaid. Giitu go lehpet guldalan dán jagi!

Upptäck avsnitt från programmet Sameradiopodden

Upptäck avsnitt från liknande program