Sfärernas musik

Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik, utforskar sambandet mellan himlakroppar och harmoni och spelar musik som tar oss från svarta hål till bländande stjärneljus i vårt vibrerande och expanderande universum.

Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik, utforskar sambandet mellan himlakroppar och harmoni och spelar musik som tar oss från svarta hål till bländande stjärneljus i vårt vibrerande och expanderande universum.

Senaste avsnitt

Himlakroppar
50 min

Astrofysiker Bengt Gustafsson färdas från jorden, förbi den heta Venus, vidare till jätten Jupiter, passerar vår egen sol, fortsätter genom Vintergatan till vår systergalax Andromeda, en av galaxerna...

Astrofysiker Bengt Gustafsson färdas från jorden, förbi den heta Venus, vidare till jätten Jupiter, passerar vår egen sol, fortsätter genom Vintergatan till vår systergalax Andromeda, en av galaxerna...

Tidigare avsnitt

Kosmisk kärlek
41 min

I många skapelsemyter är kärleken den skapande kraften i världsalltet. Men var är kärleken i Big Bang-teorin om universums uppkomst? Hur användbar är vår tids kosmologi som vägvisare i livet?

I många skapelsemyter är kärleken den skapande kraften i världsalltet. Men var är kärleken i Big Bang-teorin om universums uppkomst? Hur användbar är vår tids kosmologi som vägvisare i livet?

Upp i det blå
36 min

Varför är himlen blå? Och varför är Uranus blå? Varför är en del stjärnor blå när andra är gula eller röda?

Varför är himlen blå? Och varför är Uranus blå? Varför är en del stjärnor blå när andra är gula eller röda?

Syskonplaneterna
40 min

”Jag ser jorden. Vilken skönhet!” Det var de första orden från den första människan i rymden, Yuri Gagarin i april 1961.

”Jag ser jorden. Vilken skönhet!” Det var de första orden från den första människan i rymden, Yuri Gagarin i april 1961.

Det obevekliga
38 min

På Pompeo Batonis 1700-talsmålning kan man se guden Apollon instruera de två musorna Euterpe och Urania, musikens och astronomins musor.

På Pompeo Batonis 1700-talsmålning kan man se guden Apollon instruera de två musorna Euterpe och Urania, musikens och astronomins musor.

Det barnsliga universum
37 min

Många barn intresserar sig för planeter, stjärnor och hela universum. Några fortsätter leken hela livet som forskare, liksom astrofysiker Bengt Gustafsson.

Många barn intresserar sig för planeter, stjärnor och hela universum. Några fortsätter leken hela livet som forskare, liksom astrofysiker Bengt Gustafsson.

Himmelska vindar
28 min

Det blåser i universum!

Det blåser i universum!

Avgrunder - svarta hål, slukhål och en ljusårsgrav.
37 min

De svarta hålen är de värsta avgrunder vi känner till i universum. Så djupa att inget kan ta sig ut från dem, inte ens ljuset.

De svarta hålen är de värsta avgrunder vi känner till i universum. Så djupa att inget kan ta sig ut från dem, inte ens ljuset.

Observerandets ro
40 min

En astronom måste ha mycket tålamod. Kunna vänta. Och vänta.

En astronom måste ha mycket tålamod. Kunna vänta. Och vänta.

Matematik, harmonik och himmelsmekanik
39 min

Pythagoras tyckte sig finna vackra matematiska samband mellan planeternas, solens och månens rörelser över stjärnhimlen, och där kunde också himmelssfärernas harmonier spåras.

Pythagoras tyckte sig finna vackra matematiska samband mellan planeternas, solens och månens rörelser över stjärnhimlen, och där kunde också himmelssfärernas harmonier spåras.