Energi skapas när sött möter salt

Igår invigdes världens första saltkraftverk i norska Tofte, utanför Oslo. Kraftverket ska utnyttja den energi som frigörs när sötvatten möter saltvatten – något som varken ger utsläpp eller är beroende av väder och vind.

Saltkraftverkets idé bygger på naturens vilja att jämna ut salthalten i vattnet när sött och salt vatten möts. Ett fenomen som kallas osmos:

En behållare fylld med sötvatten och en fylld med saltvatten skiljs åt enbart av ett membran (bild 1). Membranet kan släppa igenom sötvattnet, men stoppar saltvattnet. Eftersom naturen strävar efter att salthalten ska vara jämn på båda sidor av membranet, kommer sötvatten att strömma in i saltvattenbehållaren (bild 2). Det innebär alltså att det skapas ett övertryck på saltvattensidan. Det är just detta tryck som ett saltkraftverk utnyttjar för att producera el.

Kraftverket utanför Oslo är en prototyp som ska visa att tekniken fungerar och kommer bara att producera el nog för två 60W glödlampor. För att det hela ska bli kommersiellt gångbart krävs att membranet mellan salt- och sötvattenbehållarna blir mer effektivt. Men enligt Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet, är tekniken ändå mycket lovande.

– De stora mängder vatten som forsar ut i de stora haven är betydande. En annan sak som är viktig när man pratar om teknik för elproduktion är att den ska ha en stor ekonomisk potential, och till skillnad från mycket annat så har detta en stor ekonomisk potential också. Det gör det ett steg bättre än mycket annat, säger han.

Enligt forskarna på norska Statkraft, som byggt kraftverket, finns det globalt sett möjlighet att producera 1600-1700 TWh om året. Det motsvarar hälften av hela EU:s nuvarande energiproduktion – eller mer än hundra gånger så mycket el som Sverige gjorde av med under 2008.

Saltkraft ger inga utsläpp och är till skillnad från vind- och vattenkraft oberoende av växlingar i väder och vind. Ett saltkraftverk skulle behöva vara ungefär lika stora som en fotbollsplan, enligt Statkraft, men kan byggas under marken.

En begränsning är dock att saltkraftverken måste förläggas till platser där mycket sötvatten rinner ut i havet, och av naturliga skäl så är antalet sådana platser begränsade. Och att man kommer att placera saltkraftverk på Sveriges östkust är inte troligt – salthalten är alldeles för låg i Östersjön.

Däremot skulle det inte vara omöjligt att hämta energi från Östersjöns utlopp. Tvärtom beräknas ytvattnet som rinner genom Öresund och ut i Kattegatt vara den största potentiella saltkraftskällan i Norden.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

>