Nu vill miljögiftsforskarna starta egen FN-panel

För ett tag sen skrev Åke Bergman, professor i miljökemi, på vår blogg och sa att han inte gillar att blogga utan hellre ses personligen och pratar miljö. Vi sökte upp honom och här är resultatet. Han avslöjade bland annat att han och ett gäng internationella forskare, som jobbar med miljögifter, bildat en ny organisation som de hoppas ska få lika stort genomslag som FNS klimatpanel IPCC. Den här nya forskarpanelen har ett snarlikt namn IPCP, International Panel on Chemical Pollution.

– Det är oerhört få kemikalier som har riskvärderats idag. Vad vi behöver göra är att se vad står vi idag som forskare? Vad vet vi? Vad vet vi inte? Vad är vi överens om? Vad är vi inte överens om? Först då kan vi hjälpa våra beslutsfattare att få rätt dimension på problemet, tror Åke Bergman.

De forskningsrapporter som skrivs idag om miljöeffekterna av olika ämnen är fruktansvärda luntor, enligt Åke Bergman. kan göra sammanfattande rapporter på några sidor som politiker orkar läsa. Forskarpanelen kan dessutom ta fram ny kunskap om vad som händer med de tiotusentals ämnen som människan idag släpper ut i miljön till när de bryts ned av solljus, vatten och luft. Ibland orsakar de nedbrutna ämnena större skada, som till exempel insektsgiftet DDT blir DDE. Vet man inte exakt vad man letar efter är det oerhört svårt att hitta vilket ämne som gett oönskade effekter på miljön och människors hälsa.

I styrelsen för den nya organisationen som ännu är i sin linda, sitter Åke Bergman tillsammans med en schweizisk, en tysk och en japansk kollega. Hittills har ett hundratal forskare anslutit sig till organisationen som grundades i november. Man försöker nu få in pengar och bli adopterad av FNs miljöorganisation UNEP.

– På kemikaliesidan behöver vi en organisation och nu finns i alla fall ett världsomspännande initiativ och vi får se vad det kan leda till, säger Åke Bergman.