Läsplattan ingen miljöhjälte

Minst 33 böcker om vardera 360 sidor - så mycket måste du ha läst på din läsplatta innan den är mer miljövänlig än böcker i pappersform, enligt en ny undersökning.

Läsplattan, en liten tunn och batterisnål apparat för läsning av böcker, har av många spåtts konkurrera ut pappersböckerna. I stället för att köpa pappersböcker i en bokhandel, så ska böckerna köpas i digital form och laddas ner till den lilla plattan.

Nu har forskare vid Center for sustainable Communications vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm jämfört miljöpåverkan hos böcker köpta i en bokhandel, på internet och till läsplatta. Läsplattan visade sig inte vara så miljövänlig som man kan tro vid första anblick.

Orsaken är framför allt att produktionen av en läsplatta påverkar naturen så mycket mer än produktionen av en pappersbok. Enligt forskarna har även till exempel en vanlig hamburgare från en snabbmatkedja större miljöpåverkan än en pappersbok, köpt i en bokhandel.

Om man däremot använder läsplattan till mer än att bara läsa böcker, minskar dess miljöpåverkan. Samtidigt som en pappersboks miljöpåverkan naturligtvis ökar om man tar bilen till bokhandeln, enligt artikelförfattarna.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Länkar: