Bina är borta - nu gör människorna jobbet

Bönderna i ett av de mest berömda fruktdistrikten i Kina har inte sett några bin eller humlor i träden sedan slutet av 80-talet. I stället klänger de själva runt och pollinerar med hjälp av cigarettfilter eller vippor av kycklingdun. Orsaken till insekternas försvinnande är överanvändning av kemiska bekämpningsmedel. Och sprutandet fortsätter.  

Det moderna jordbruket har inte varit tillräckligt noga med att värna om de pollinerande insekterna. Den senaste tiden har det rapporterats om mystisk bidöd i Amerika och i Kina har människorna redan tagit över binas roll.

Professor Tang Ya, som arbetar vid institutionen för biologisk mångfald vid Sichuans universitet berättar människor som pollinerar fruktträd är mycket vanligt i Kina. Mellan 80 och 90 procent av alla äpplen och päron som säljs i Kina är resultat av handpollinering, berättar han. Så är det inte i något annat land i världen. Att handpollinering tagit över i Kina beror dels på att det kan ge en god skörd på liten yta. Dels beror det på att Kinas jordbruk använder så mycket gifter att insekterna inte kan leva.

Hellre för mycket gift än för lite

När kollektivjordbruk avskaffades i början av 80-talet och varje familj fick ansvar för sin egen skörd blev det en sporre att producera mer och tjäna mer pengar. Det var också då som Kinas fruktodling tog fart. I och med att bönderna fick mer pengar kunde de också börja köpa mer och mer kemikalier, som till exempel konstgödsel, insektsgifter och mögelgifter. Vissa päronodlare som intervjuas i en av Tang Yas rapporter från ett berömt fruktdistrikt i Sichuanprovinsen berättade att de sprutar sina träd upp till 12 gånger per skörd med ett flertal olika gifter. Men ofta visste de inte riktigt hur gifterna verkade eller hur mycket som egentligen behövdes. Och de som var dåligt utbildade sprejade hellre för mycket än för lite.

Gifterna gör att insektssurret helt saknas i vissa större kinesiska fruktodlingar. Innan fruktträden börjar blomma flyttar biodlarna sina bin till andra områden för att de inte ska flyga in i odlingarna och dö av gifterna, säger Tang Ya som menar att det skulle kunna undvikas om odlarna förbättrade sin användning av kemikalier.

Hanna Sahlberg, Peking