Kommitté utreder byggreglerna – vill göra det enklare att bygga nytt

1:27 min

Under tisdagen var Kommittén för modernare byggregler i Umeå för att höra vilka byggregler kommunen skulle vilja ändra.

Besöket i Umeå var ett stop på en Sverigeturné där Kommittén för modernare byggregler besöker kommuner i Sverige för att samtala med representanter från kommunerna och med fastighetsägare om hur man ska kunna göra dagens byggregler tydligare.

– Vi har ett svåröverskådligt regelverk och det är inte alltid så lätt för en sommarstugebyggare som vill bygga om sin altan att ta sig in in systemet. Vi vill förenkla och vara tydliga med varför en regel finns, säger Kurt Eliasson som är utredare på Kommittén för modernare byggregler. 

Nästa år ska Kommittén för modernare byggregler lämna ett betänkande till näringsdepartementet med förslag på hur reglerna kan förenklas.