Psykiatrin

De kräver bättre vård för psykisk ohälsa och missbruk

1:40 min

Krav på förändring och 6 000 namnunderskrifter från anhöriga till personer med psykisk ohälsa och drogproblem lämnades i dag till socialminister Lena Hallengren.

En av de som demonstrerar är Tina Eklund. Hennes son, Björn, dog förra året. Han led av psykisk ohälsa och missbruk. Tina vill se en förändring men tycker att det går trögt. 

– Egentligen tycker jag att det blir samma frågor hela tiden och ingen kommer till någon kärnpunkt, säger Tina Eklund.

Vad hoppas du på nu när ni lämnar över namnunderskrifterna?
– Jag hoppas att det går fortare än det är tänkt...

Tina Eklund, håller upp plakatet där det står skrivet BJÖRN med stora bokstäver och hans födelseår och när han dog. Hennes son hann inte räddas, men hon hoppas på en snabb förändring för andras skull.

I uppropet med namnunderskrifterna kräver de att det ska bli tydligt vem som har ansvaret för dem med både psykisk ohälsa och missbruk, så patienter inte bollas mellan kommun och landsting. Socialminister Lena Hallengren tycker också att ansvarsfrågan behöver bli tydligare.

– När man är samsjuk, det vill säga både har en psykisk ohälsa men också en beroendeproblematik eller missbruk, så hamnar man lätt mellan stolarna. Ansvaret måste vara tydligare, säger Lena Hallengren.

– Socialstyrelsen återkommer i höst med en utvärdering och kartläggning som ger oss en bättre kunskap om hur det ser ut och hur omfattande problematiken är.

Lena Hallengren ser fram emot utredningen och understryker att den är  viktig som underlag för fortsatt agerande.

Tina Eklund är glad över att frågan lyfts och att så många verkar vara överens om problemet.

- Det känns jättebra att det blir uppmärksammat.

Hur känns det att gå med det här plakatet?
- Han är nog stolt över mig, det var han som sa "rädda nästa mamma", säger Tina Eklund.