Gripshunden och guldgubbarna kan få ett eget museum

Ronneby kommun vill öppna ett museum som visar Ronnebys historia med utgångspunkt i fynden från utgrävningarna i Västra Vång och Kung Hans flaggskepp Gribshunden.

Som ett led i planerna invigs i helgen ett projektkontor i Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark.

Kontoret öppnar sedan för allmänheten på måndag och är ett samarbete mellan Ronneby kommun och Blekinge museum.

– Tanken är att det ska bli ett centrum för arbetet med ett nytt museum och en plats för dialog med allmänheten och med andra professionella aktörer, säger projektledaren Anders Engblom.