Två av Blekinges kommuner föreslås ta emot fler nyanlända

4:00 min

Två kommuner i Blekinge föreslås att under kommande år anvisas nyanlända, 16 personer till Sölvesborg och 28 till Karlskrona.

 

Länsstyrelsen i Blekinge har presenterat sitt förslag till hur länets kommuner ska ta emot nyanlända under 2020.

Det har från statligt håll beslutats att Blekinge ska ta emot 44 nyanlända, enligt Länsstyrelsens förslag ska dessa fördelas på två kommuner, 16 personer till Sölvesborg och 28 till Karlskrona.

– Den spontana tanken är att det är tvingande, det är ingenting vi har kommit överens om, säger Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg, Louise Erixon.

Bakgrunden är att samstyret i Sölvesborg kommer att utmana bosättningslagen, den lag  den lag som anvisningarna stödjer sig mot, för att i framtiden kunna tacka nej till nyanlända flyktingar.

– Bosättningslagen måste väga tyngre, jag skulle egentligen vilja se en hårdare reglering. I dag är det så att om en nyanländ blir anvisad till en kommun så kan de i princip samma dag byta kommun, vilket gör att kommunerna som har haft ett stort antagande tidigare har ett stort inflöde ändå. Jag tycker att man bör låsa den nyanlände till den kommun de anvisats till under hela anvisningsperioden, alltså två år, säger Roger Fredriksson som är moderat kommunalråd i Ronneby