Segregation bekämpas i särskilt utsatta områden – men inte i Ronneby

2:47 min

Karlskrona pekas av regeringen ut som socioekonomiskt utsatt och kan undantas lagen om eget boende för asylsökande. Kommunalrådet i Ronneby Roger Fredriksson (M) förstår inte varför de inte finns med.

Regeringen har sammanställt en lista på utsatta kommuner som ska undantas från lagen om eget boende, ebo-lagen.

Lagen innebär att asylsökande som inte vill bo på Migrationsverkets anläggningar kan välja att ordna med eget boende.

Nu pekar regeringen ut 32 kommuner som ska undantas från lagen. Det innebär att asylsökande som flyttar till något av dessa utpekade socioekonomiskt utsatta områden mister sin dagersättning och rätt till särskilt bidrag.

På listan som har granskats av tidningen Hem & Hyra finns en kommun i Blekinge med – Karlskrona.

Detta är något som bekymrar grannkommunen Ronnebys kommunalråd Roger Fredriksson (M). Ronneby är den kommun som tagit emot flest nyanlända i relation till invånarantalet de senaste åren.

– Det här påverkar ju oss primärt. Vi har ju en rörlighet mellan Karlskrona och Ronneby så är det ju, säger Roger Fredriksson.

Regeringens förklaring till att vissa kommuner undantas från lagen om eget boende är att man vill minska den ökade segregationen i särskilt socioekonomiskt utsatta områden. Men i så fall borde Ronneby också undantas, menar Roger Fredriksson.

– Resonemanget håller inte. I andra sammanhang har vi ju identifierats som en socioekonomiskt utsatt kommun. Jag förstår inte varför man inte använder samma mall nu.