Barnkonventionen

Ideella organisationer rustar inför ny lag

1:41 min

Inför att Barnkonventionen blir svensk lag vid årsskiftet stärks nu de ideella organisationerna Barnrättsbyrån och Maskrosbarn. Både genom samarbete och nya pengar.

– Man kan säga att vårt gemensamma mål är att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället, i enlighet med Barnkonventionen, säger Elin Wernqvist, generalsekreterare för Barnrättsbyrån.

– Maskrosbarn kommer att stå för att förebygga det, så att de som är där ute och möter barn och unga ska ha rätt verktyg och kunskap med sig, så att de inte ska behöva hamna hos Barnrättsbyrån. För vi möter barn och unga som på något sätt redan farit illa i systemet.

Sverige ratificerade FN:s Barnkonvention redan 1990, men kritiker har menat att det inte räcker. För att höja konventionens status bör den bli svensk lag, det har bland annat Unicef hävdat. När det nu sker, den 1 januari 2020, så kommer många - myndigheter, domstolar och organisationer - att kunna använda ett nytt verktyg för att slå vakt om barns rättigheter.

Som ett led i detta kommer alltså Maskrosbarn och Barnrättsbyrån, tillsamman med Child 10, som nätverkar i barnrättsfrågor med andra länder, att samarbeta.

Barnrättsbyrån får dessutom pengar från både Childhood och Stenbecks stiftelse för att kunna driva fler rättsprocesser i principiellt intressanta mål. Tre miljoner kronor om året under fem år.

Även Maskrosbarn får mer pengar, en miljon kronor, för att bland annat vidareutbilda tuseentals socialsekreterare om Barnkonventionen.