Nytt nätverk för bostadsproblem

SKÅNE. Politikerna bor inte som sina väljare, det visar siffror som Statistiska Centralbyrån tagit fram på uppdrag åt Sveriges Radio. Bara en av sex kommunpolitiker i Skåne bor i hyreslägenheter, jämfört med var tredje väljare i länet.
De som är hårdast drabbade av problemen på bostadsmarknaden är unga vuxna i städerna. För ett år sedan bildade de nätverket jagvillhabostad.nu, för att försöka påverka politikerna att göra något åt bostadsbristen. - Inget parti vill ta tag bostadsbristen, säger en av nätverkets medlemmar Shai Mulinari. Politikerna tycker uppenbarligen inte att det är ett problem.