Nolato redovisar bättre resultat

TOREKOV. Plastkomponenttillverkaren Nolato, med huvudkontor i Torekov, redovisar väsentligt bättre resultat för första halvåret i år jämfört med förra året.
Resultatet hittills i år visar i och för sig på en förlust på minus 7 miljoner kronor, men det är betydligt mindre än förra året då resultatet var minus 102 miljoner kronor. Nolato väntar sig ett svagt resultat för tredje kvartalet, men tror att helårets resultat blir positivt, enligt delårsrapporten.