Kommuner förbereder för ändrat klimat

SKÅNE. På onsdagen presenteras delar av statens klimat- och sårbarhetsutredning som ska visa hur sårbart Sverige är för klimatförändringar. Och en del kommuner i Skåne är redan i full gång med att förbereda sig för vad framtida klimatförändringar kan ställa till med.

I Osby kommun och Hässleholms kommun har man tittat på hur vattennivåerna kan tänkas stiga framöver det har resulterat i nya riktlinjer för bebyggelse runt Osbysjön, Finjasjön samt längsmed Almån.

I Kristianstads kommun förbereder man sig för framtida översvämningar genom att bygga vallar runt stan. Dessutom utreder man konsekvenserna längs kusterna vid eventuella havsnivåhöjningar.