Nya Bliss-symboler ämne på Furuboda

FURUBODA. En databas på nätet för symbolspråket Bliss och 700 nya Blisstecken har diskuterats på en internationell konferens på Furuboda i Yngsjö.
Bliss är ett språk som används av handikappade i hela världen.
Symbolspråket Bliss består av omkring 3.500 symboler, som var och en står för ett begrepp, inte för ett enskilt ljud. Språket används världen över av människor med handikapp som gör det svårt för dem att kommunicera på annat sätt.