Hydraulolja läkte från lastbil

HÄSSLEHOLM. En lastbil läckte ut 100 liter hydraulolja på infarten till Hässleholm tidigare idag.
Det var hydraulsystemet på en lastbil med kran som läckte. Men tack vare snabbt ingripande så kunde man så gott som förhindra att oljan spred sig till dagvattensystemet, istället begränsades oljeutsläppet till vägen med grusvallar. Vägen är nu sanerad och det ska inte vara några problem att köra förbi platsen.