Banverket får välja värde

BÅSTAD. Utsläppet av grundvatten från det avbrutna tunnelbygget genom Hallandsåsen utgör inget brott mot vattendomen för bygget, enligt ett beslut av länsstyrelsen i Skåne.
I våras anmälde en privatperson att Banverket bryter mot vattendomen genom att leda bort mer än 20 liter vatten per sekund från det avbrutna bygget. Men i vattendomen finns två maxvärden för vattenuttaget, det aktuella utsläppet ligger klart under det andra värdet, men överskrider kraftigt det första. Länsstyrelsen har nu kommit fram till att Banverket har möjlighet att välja vilket av värdena som de ska följa.